Bộ TN&MT vận hành theo cơ cấu tổ chức mới từ hôm nay (1/11)

VOV.VN - Từ 1/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường xóa bỏ 4 tổng cục, tổ chức lại thành 27 đơn vị trực thuộc bộ.

Từ ngày 1/11/2022, Nghị định số 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức có hiệu lực. Cụ thể, trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 tổng cục gồm: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo, chỉ có một tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Theo cơ cấu tổ chức mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có 27 đơn vị trực thuộc. Trong đó, Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập 3 đơn vị gồm: Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị gồm: Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xóa bỏ 4 tổng cục

VOV.VN - Theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường xóa bỏ Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, chia tách thành các cục/vụ trực thuộc.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành hai đơn vị gồm: Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phạm Tân Tuyến làm Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ông Phạm Tân Tuyến làm Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường - giữ chức Chánh Văn phòng Bộ.

Ông Phạm Tân Tuyến làm Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Phạm Tân Tuyến làm Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường - giữ chức Chánh Văn phòng Bộ.