Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ thăm Việt Nam

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Chummaly Sayasone và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương, chuyến thăm diễn ra từ ngày 26 đến 28/12, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân./.