Tổng Bí thư: “Dư luận vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền“

VOV.VN -Tổng Bí thư yêu cầu Hội nghị thẳng thắn thảo luận xem có chuyện ấy chạy chức chạy quyền hay không, mức độ thế nào, để cho rõ ràng, minh bạch.

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư, Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đây là hội nghị hàng năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Khác với những năm trước, tại hội nghị này, cùng với việc tổng kết công tác năm 2015, đồng thời nhìn lại cả quá trình 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2011-2016; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cho biết năm 2015 và nhiệm kỳ vừa qua, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; triển khai thực hiện và hoàn thành một khối lượng công tác lớn; đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cụ thể là chủ trì thực hiện 21/21 nội dung, trong tổng số 58 nội dung dự kiến của Chương trình làm việc toàn khóa Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; 100% các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao trong năm 2015 hoàn thành và được đánh giá tốt. 

Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng đồng thời khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có chuyển biến mới tích cực. Tiếp tục thực hiện Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; điều động, luân chuyển số lượng lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và hầu hết các đồng chí cấp ủy viên các cấp đều nằm trong quy hoạch, đã được đào tạo, bồi dưỡng.

Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm về công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tham mưu ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ… góp phần phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. 

Chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đặc biệt là Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm thực hiện. Chủ động theo dõi, tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng giải quyết tốt vấn đề chính trị nội bộ.  Công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng đẩy mạnh, quan tâm và hiệu quả hơn.

Trong năm 2016, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung tham mưu cụ thể hóa và góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội đảng các cấp về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình toàn khóa, chương trình 2016 của cấp ủy các cấp.

Tham mưu kiện toàn công tác nhân sự và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức, cán bộ.

Hoàn thành các đề án được cấp ủy các cấp giao trong năm 2016; tập trung nghiên cứu đề xuất chính sách đối với cán bộ; Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Coi trọng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động về tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Điểm sáng, điểm nhấn mạnh mẽ của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015 và nhiều năm qua là Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngoài những công việc phải làm thường xuyên, cũng có nhiều việc mới, việc khó nhưng đã được tiến hành một cách bài bản, chặt chẽ, có hiệu quả.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nhắc nhở không được bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được bởi vì thực tế còn không ít hạn chế, khuyết điểm, còn nhiều việc chưa làm được, dư luận xã hội còn những bức xúc, nhân dân chưa yên lòng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng rất quan trọng nhưng là lĩnh vực rất phức tạp, rất khó vì nó động chạm đến con người, là công tác con người, liên quan đến tâm tư, tình cảm và lợi ích của con người.

Tổng Bí thư trò chuyện với các đại biểu dự hội nghị.

Tổng Bí thư nêu thực tế, hiện nay dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển…và yêu cầu Hội nghị “thẳng thắn thảo luận xem có chuyện ấy hay không, mức độ thế nào, để cho rõ ràng, minh bạch. Nếu có thì ta phải sửa, phải rút kinh nghiệm; nếu không có thì cũng phải trả lời, cho rõ ràng, sòng phẳng..”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích bối cảnh và những yêu cầu đặt ra với lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay. Chúng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ nhưng đổi mới phải đúng hướng, không được lạc đường, từ cực này nhảy sang cực kia.

Tiếp tục phát huy dân chủ nhưng phải có kỷ cương, kỷ luật. Trong khi đó, các thế lực xấu, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để chống phá quyết liệt chúng ta, tấn công vào Đảng ta, muốn chúng ta thay đổi chế độ chính trị.

Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đề ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Nhiệm vụ của ngành trong năm 2016 và những năm tới là rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm rất lớn, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt. Do đó cần tập trung làm tốt 5 việc sau: Một, các cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho năm 2016 và trong cả nhiệm kỳ để khẳng định vai trò tham mưu trực tiếp giúp cấp uỷ các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trước mắt, các đồng chí tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hai, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp uỷ các cấp về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là các mô hình, những cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả ở các cấp. Từ đó góp phần nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị và cấp uỷ các cấp.

Trong đó chú ý các đề án đã được Ban Chấp hành Trung ương giao cho ngành Tổ chức xây dựng Đảng: (1) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

(2) Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

(3) Về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ba, nghiên cứu, nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả công tác tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng về quy trình công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết tốt vấn đề lịch sử chính trị, đẩy mạnh việc xem xét, giải quyết vấn đề chính trị hiện nay.

Bốn, củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách phù hợp; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, từng cơ quan, xác định rõ vị trí, việc làm, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Cái gì chưa phù hợp thì phải thay đổi, chỉnh sửa. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Năm, để làm tròn được các nhiệm vụ nêu trên, đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải không ngừng phấn đấu vươn lên, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, sâu sát thực tiễn, giữ vững nguyên tắc, chịu khó lắng nghe; không chỉ có hiểu biết chuyên ngành mà phải hiểu biết tương đối toàn diện, nắm vững Điều lệ Đảng, nắm vững các nguyên tắc, quy tắc, quy định, văn bản có liên quan, phải vận dụng nhuần nhuyễn.

Đặc biệt là phải hết sức nhân văn, công tâm, trong sáng, khách quan, tận tuỵ với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào. Tổng Bí thư chỉ rõ:  phải có dũng khí, dám ngăn những việc làm không đúng, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen không trong sáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của bà Christine Lagarde - Tổng Giám đốc IMF.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của bà Christine Lagarde - Tổng Giám đốc IMF.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Pháp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Pháp

VOV.VN -Chiều 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Pháp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Pháp

VOV.VN -Chiều 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tối nay (25/3), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập và trao giải thưởng Lý Tự Trọng.

Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tối nay (25/3), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập và trao giải thưởng Lý Tự Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bến Tre
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bến Tre

VOV.VN - Ngày 17/03, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bến Tre

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bến Tre

VOV.VN - Ngày 17/03, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre.