Tổng Bí thư: Phát triển nền đối ngoại, ngoại giao đậm bản sắc “cây tre Việt Nam"

VOV.VN - Sáng 19/12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng”. 

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Dự hội nghị còn có các Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng nghĩa, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đại biểu là Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ chủ chốt các đơn vị của Bộ Ngoại giao và trực tuyến tới các địa phương.

Hội nghị là dịp để toàn Ngành ngoại giao và Đối ngoại cả nước nhìn lại quá trình gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng; trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng, biện pháp để thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ đối ngoại và ngoại giao trọng tâm cho những năm tới; đồng thời góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong gần 40 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã kế thừa và phát huy bản sắc, cội nguồn và truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".

Đặc biệt, đến nhiệm kỳ khoá XIII, cụ thể là tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức vào ngày 14/12/2021, chúng ta đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của Trường phái đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam": Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương 6 kết quả nổi bật của Ngành ngoại giao và Đối ngoại cả nước từ sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên vào năm 2021, như chúng ta đã tổ chức quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua nhiều đề án đối ngoại quan trọng, kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận cụ thể hoá các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội XIII thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, lâu dài. Trên cơ sở đó, các ngành, các cấp đã tích cực cụ thể hoá thành các đề án, chương trình, kế hoạch và giải pháp để triển khai toàn diện, đồng bộ và thống nhất công tác đối ngoại từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, thành công các chuyến thăm, điện đàm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ sau Đại hội XIII của Đảng, nhất là hơn 40 chuyến thăm của các lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các nước lớn, các nước đối tác chiến lược, hầu hết các nước ASEAN, nhiều đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống; đồng thời nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế lớn thăm Việt Nam, đã vẽ lên một bức tranh rất đẹp, rất sinh động và có sức hấp dẫn cao trên mặt trận đối ngoại trong 3 năm vừa qua và tạo nên một vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế, được dư luận trong nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao và đồng tình, ủng hộ.

Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật của năm 2023; việc tổ chức đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và nhiều nguyên thủ quốc gia các nước quan trọng khác đến thăm Việt Nam được đánh giá là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần khẳng định "chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay".

Từ một nước bị bao vây, cấm vận, đến nay, chúng ta đã mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với 193 nước, trong đó có 3 nước có quan hệ đặc biệt, 6 nước đối tác chiến lược toàn diện (Hoa Kỳ và Nhật Bản vừa mới được bổ sung vào nhóm này trong quý IV vừa qua), 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện.

Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ, chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, tự mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được. Bởi vì, trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua và rất nhiều việc phải làm.

Đề cập về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở và nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để hội nghị quan tâm tập trung thảo luận, trên tinh thần xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, toàn Ngành ngoại giao và Đối ngoại cả nước cần luôn luôn phải quan tâm kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; xử lý hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia - dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung những xu hướng mới và những vấn đề mới phát sinh để cụ thể hoá, xây dựng và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chương trình, kế hoạch cụ thể của từng cơ quan, đơn vị một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, thống nhất.

Tổng Bí thư nhấn mạnh luôn luôn phải kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược. Nguyên tắc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sách lược là cơ động, linh hoạt điều chỉnh tuỳ theo từng vấn đề, từng thời điểm và tuỳ theo đối tượng hay đối tác, tuân thủ những tư tưởng lớn của Bác Hồ: "Dĩ bất biến ứng vạn biến", "thêm bạn bớt thù", "sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với ai". Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế.

"Luôn luôn phải quan tâm xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân như lời căn dặn của Bác Hồ: "Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng". Đường lối đối ngoại đúng đắn, giương cao ngọn cờ chính nghĩa và sự triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách cụ thể đã góp phần tạo nên sự đồng thuận cao của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đoàn kết của toàn dân tộc và sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế” - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, Ngành ngoại giao và Đối ngoại cả nước làm tốt hơn nữa việc kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện cả về bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức và trí tuệ, hiện đại về phương pháp, lề lối làm việc; chuyên nghiệp về tác phong, ứng xử; tinh thông về nghiệp vụ, ngoại ngữ. Theo đúng tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta đã nhiều lần căn dặn: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"; "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Ngoại giao lần thứ 32
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Ngoại giao lần thứ 32

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng”, diễn ra sáng nay 19/12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Ngoại giao lần thứ 32

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Ngoại giao lần thứ 32

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng”, diễn ra sáng nay 19/12.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ 2 nước Việt - Trung
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ 2 nước Việt - Trung

VOV.VN - Phát biểu trước nhân sĩ và thanh niên hai nước Việt - Trung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và mong muốn rằng các nhân sĩ và thanh niên hai nước sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào những nỗ lực chung để phát triển quan hệ Việt - Trung vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ 2 nước Việt - Trung

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ 2 nước Việt - Trung

VOV.VN - Phát biểu trước nhân sĩ và thanh niên hai nước Việt - Trung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và mong muốn rằng các nhân sĩ và thanh niên hai nước sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào những nỗ lực chung để phát triển quan hệ Việt - Trung vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Chiều 12/12, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Chiều 12/12, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón.