Tổng Bí thư: Rèn luyện để có động cơ làm việc trong sáng

(VOV) "Mỗi người phải tự rèn luyện bản thân để có động cơ làm việc trong sáng, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân...".

Sáng nay (22/12), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành của Trung ương.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh báo cáo với Tổng Bí thư về thực hiện nhiện vụ của đơn vị trong tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của cả nước; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội; tham mưu về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể; quản lý Nhà nước về đầu tư phát triển, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, các loại hình kinh tế, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hoạt động đấu thầu, thành lập, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, lĩnh vực thống kê.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ Bộ Kế hoạch - Đầu tư

Thực hiện Nghị quyết Đại hội  XI của Đảng, trong hai năm 2011-2012, Bộ đã chủ trì xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm bám sát các mục tiêu, định hướng lớn đã được Đại hội Đảng đề ra. Đã thực hiện và trình tổng cộng 240 dự án luật, nghị định, quyết định, đề án, báo cáo quan trọng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về việc tái cơ cấu  kinh tế, tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công; quy hoạch và quản lý quy hoạch, kế hoạch; vấn đề thống kê đảm bảo sự tin cậy, chính xác; thu hút đầu tư để tranh thủ nguồn vốn…

Một thực tế được nêu là hiện nay có tới 2.604 quy hoạch của các Bộ, ngành, địa phương. Do đó, không thể không xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp, chất lượng quy hoạch chưa cao. Việc quản lý quy hoạch, kế hoạch cũng chưa làm tốt dẫn tới phá vỡ quy hoạch, quy hoạch treo, lãng phí nguồn lực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm được qua gần 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, với tinh thần làm việc đổi mới góp phần vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư đề nghị thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục bám sát các tư tưởng định hướng của Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ nhưng cũng phải luôn luôn “xuất phát từ thực tiễn” để kịp thời điều chỉnh những vấn đề nảy sinh khi triển khai trong thực tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh càng đi vào kinh tế thị trường càng không thể coi thường quy hoạch. Đương nhiên quy hoạch phải hiểu đúng nội dung chứ không phải là cầm tay chỉ việc, hành chính áp đặt, mất dân chủ. Quy hoạch phải tôn trọng quy luật kinh tế thị trường, nhưng đồng thời Nhà nước phải lãnh đạo quản lý để phát huy tối đa mặt mạnh của cơ chế thị trường đồng thời sử dụng cơ chế thị trường để bổ sung, phát triển cho sự quản lý của mình hợp quy luật khách quan.

Đây là nghệ thuật chỉ đạo, lãnh đạo, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu phải đề xuất. Nói đổi mới tư duy không có nghĩa là coi thường quy hoạch, kế hoạch, là thả ra cho tất cả làm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng mong rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, chất lượng tham mưu để đưa ra các đề xuất đúng; khuyến khích tinh thần chủ động, tích cực, mạnh dạn, có dũng khí, có bản lĩnh và đặc biệt là phải có trí tuệ.

Tổng Bí thư biểu dương Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện công tác xây dựng Đảng một cách bài bản, nền nếp, nhiều năm là đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nhắc lại xây dựng đảng là công tác cực kỳ quan trọng, là xây dựng con người, xây dựng tổ chức, Tổng Bí thư mong rằng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), mỗi người phải tự rèn luyện bản thân để có động cơ làm việc trong sáng, vì lợi ích của đất nước, lợi ích của nhân dân chứ không phải vì lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao và mong Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, bố trí đúng cán bộ.

Về các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Bí thư cho rằng các vấn đề nêu ra rất xác đáng , trong đó có việc sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, đề nghị Bộ phối hợp cùng các Bộ, Ban, ngành chuẩn bị nội dung này.

Về đề xuất việc phân cấp cho các địa phương, phân quyền cho các Bộ, Tổng Bí thư cho rằng phải có tập trung chỉ đạo thống nhất để tránh xảy ra những hiện tượng quy hoạch, đầu tư dàn trải, trùng lắp, kém hiệu quả như thời gian vừa qua./.

Tin liên quan

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên
Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

(VOV) -Theo Tổng Bí thư, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc…

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

(VOV) -Theo Tổng Bí thư, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc…

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc
Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

(VOV) -VOV Online giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

(VOV) -VOV Online giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh
Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Chúc các đồng chí luôn luôn là "Bộ đội Cụ Hồ"; mãi mãi là "Bộ đội Cụ Hồ".

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Chúc các đồng chí luôn luôn là "Bộ đội Cụ Hồ"; mãi mãi là "Bộ đội Cụ Hồ".