Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ

VOV.VN -Việc thực hiện Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được triển khai nghiêm túc, sáng tạo, thiết thực.

Sáng 6/6, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tham mưu xây dựng luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Công đoàn Việt Nam. Việc bảo vệ quyền lợi và chăm lo cho người lao động được thực hiện tốt hơn.

Tổ chức công đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ chủ quyền biển đảo; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo...

Công tác xây dựng Đảng của đảng bộ cơ quan được quan tâm và đi vào chiều sâu.

Việc thực hiện Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 được triển khai nghiêm túc, có sự sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực.

Công tác cán bộ, công tác đảng viên và quản lý đảng viên được chú trọng, hàng năm đảng viên được xếp loại hoàn thành suất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao (trên 90%), đảng bộ nhiều năm được xếp loại đảng bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu…

Đại hội thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2015 – 2020, với mục tiêu tổng quát là phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao  năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động lần 2
Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động lần 2

VOV.VN-Các đại biểu cho rằng, cần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp cho các cán bộ công đoàn cơ sở.

Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động lần 2

Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động lần 2

VOV.VN-Các đại biểu cho rằng, cần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp cho các cán bộ công đoàn cơ sở.

Tổng Liên đoàn Lao động làm việc tại Bình Dương
Tổng Liên đoàn Lao động làm việc tại Bình Dương

VOV.VN -Mỗi thanh niên công nhân cần hết sức bình tĩnh, yêu nước một cách khôn khéo, không manh động.

Tổng Liên đoàn Lao động làm việc tại Bình Dương

Tổng Liên đoàn Lao động làm việc tại Bình Dương

VOV.VN -Mỗi thanh niên công nhân cần hết sức bình tĩnh, yêu nước một cách khôn khéo, không manh động.

Tổng liên đoàn Lao động tổng kết cụm liên kết thi đua
Tổng liên đoàn Lao động tổng kết cụm liên kết thi đua

VOV.VN -Sáng 25/12 tại Hà Nội, Tổng LĐ Lao động Việt Nam Tổng kết thí điểm cụm liên kết thi đua an toàn vệ sinh lao động năm 2013.

Tổng liên đoàn Lao động tổng kết cụm liên kết thi đua

Tổng liên đoàn Lao động tổng kết cụm liên kết thi đua

VOV.VN -Sáng 25/12 tại Hà Nội, Tổng LĐ Lao động Việt Nam Tổng kết thí điểm cụm liên kết thi đua an toàn vệ sinh lao động năm 2013.

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?
Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

VOV.VN - Nếu lương tối thiểu trả cho cán bộ công chức mà không bảo đảm được mức sống tối thiểu sẽ dễ dẫn đến các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

VOV.VN - Nếu lương tối thiểu trả cho cán bộ công chức mà không bảo đảm được mức sống tối thiểu sẽ dễ dẫn đến các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.