TP.HCM khuyến khích hiến kế thực hiện Nghị quyết Trung ương 6

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong quá trình thảo luận góp ý chương trình hành động khuyến khích các cán bộ có sáng kiến, sáng tạo, có hiến kế quy trình phối hợp phát sinh theo tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm trên từng lĩnh vực cụ thể.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, vào cuối buổi chiều nay (6/12), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII. 

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị trước hết các cấp uỷ cần nghiên cứu thực hiện các kế hoạch của Bộ Chính trị về chỉ đạo triển khai các Nghị quyết và kết luận cũng như chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc.

Việc nghiên cứu thảo luận cần tập trung góp ý nội dung, lộ trình, nhiệm vụ mà dự thảo chương trình hành động nêu ra đã bám sát quan điểm chỉ đạo và phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi chưa? Việc phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện có phù hợp chưa, cần bổ sung cơ quan đơn vị nào?

Theo ông Nguyễn Văn Nên, đây là cơ sở quan trọng để các cấp uỷ nghiên cứu cụ thể hoá chương trình hành động từ Ban Thường vụ để thực hiện chương trình hành động theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong quá trình thảo luận góp ý chương trình hành động khuyến khích các cán bộ có sáng kiến, sáng tạo, có hiến kế và đề xuất thêm những nội dung quy trình phối hợp phát sinh theo tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm trên từng lĩnh vực cụ thể, theo tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đang tiếp thu, khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị vừa qua trong Tổng kết thực hiện Nghị quyết 16 để trình Thường trực Ban Bí thư theo kết luận của Tổng bí thư. Và dự kiến tháng 12 này, Bộ Chính trị sẽ chính thức ban hành Nghị quyết thay Nghị quyết 16 mà TP.HCM đã thực hiện 10 năm.

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cho biết Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và sẽ tổ chức một hội nghị triển khai sớm nhất để quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng vùng Đông Nam Bộ và Nghị quyết Bộ Chính trị thay thế cho Nghị quyết 16…

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên tin tưởng rằng, từ quyết tâm chính trị cao, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết thêm, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao trách nhiệm Ban cán sự Đảng UBND TP tiếp nhận góp ý Chương trình hành động thực hiện kết luận về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Tổ chức Thành ủy tiếp nhận góp ý Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Ban Nội chính Thành ủy tiếp nhận góp ý chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Về thời gian góp ý dự thảo chương trình hành động, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị cần gửi trước ngày 12/12 để Ban Thường vụ kịp thời ban hành trong tháng 12 này như chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư./.

Tin liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt Nghị quyết TƯ 6 khóa XIII
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt Nghị quyết TƯ 6 khóa XIII

VOV.VN - Những chuyên đề này do các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt Nghị quyết TƯ 6 khóa XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt Nghị quyết TƯ 6 khóa XIII

VOV.VN - Những chuyên đề này do các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Nghị quyết mới thúc đẩy CNH, HĐH đất nước
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Nghị quyết mới thúc đẩy CNH, HĐH đất nước

VOV.VN - Đống chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Nghị quyết mới thúc đẩy CNH, HĐH đất nước

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Nghị quyết mới thúc đẩy CNH, HĐH đất nước

VOV.VN - Đống chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ
Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 4/11 cho biết, Nga sẽ không bán dầu ở mức giá giới hạn 60 USD mà EU và các quốc gia G7 đã đưa ra.

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 4/11 cho biết, Nga sẽ không bán dầu ở mức giá giới hạn 60 USD mà EU và các quốc gia G7 đã đưa ra.