Tư tưởng Hồ Chí Minh về “đoàn kết lương giáo, đoàn kết dân tộc“

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là mẫu mực của một cán bộ làm công tác tôn giáo, giỏi về vận động đồng bào có đạo

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo là những chỉ dẫn tuyệt vời mà ngày nay chúng ta cần phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu kỹ. Bản thân Người cũng là mẫu mực của một cán bộ làm công tác tôn giáo, không những giỏi nghệ thuật quản lý mà còn giỏi về việc vận động đồng bào có đạo với những phương thức linh hoạt.

Trong quá trình hoạt động Cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn các tôn giáo phải đoàn kết lại thành sức mạnh dân tộc. Điều đó thể hiện qua tư tưởng của Người về đoàn kết tôn giáo gắn với đoàn kết dân tộc.

Khách mời của chương trình: Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Viết bình luận

Tin liên quan

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lối sống và môi trường văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về lối sống và môi trường văn hóa

(VOV) -Lối sống văn hóa như Bác nói là được thể hiện trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt hàng ngày.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lối sống và môi trường văn hóa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lối sống và môi trường văn hóa

(VOV) -Lối sống văn hóa như Bác nói là được thể hiện trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt hàng ngày.

Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của bạn đọc cả nước, nhất là các nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của bạn đọc cả nước, nhất là các nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển
Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

VOV.VN - Các tham luận tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển.

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

VOV.VN - Các tham luận tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu
Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao".

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao".

Chung kết cuộc thi “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”
Chung kết cuộc thi “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

(VOV) - Thí sinh của Đảng bộ Cơ quan Bộ LĐ- TB-XH đã giành giải nhất chung cuộc.

Chung kết cuộc thi “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

Chung kết cuộc thi “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

(VOV) - Thí sinh của Đảng bộ Cơ quan Bộ LĐ- TB-XH đã giành giải nhất chung cuộc.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh- Công trình có ý nghĩa sâu sắc
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh- Công trình có ý nghĩa sâu sắc

VOV.VN -Tổng Bí thư mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình Tượng đài Bác một cách hiệu quả.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh- Công trình có ý nghĩa sâu sắc

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh- Công trình có ý nghĩa sâu sắc

VOV.VN -Tổng Bí thư mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình Tượng đài Bác một cách hiệu quả.