Đà Nẵng chỉ đạo, giải quyết tốt 5 vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu tập trung giải quyết 5 vụ án trong diện Ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc.

Sáng nay (1/7), Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ nhất. Tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung giải quyết 5 vụ án trong diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc.

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung thảo luận, cho ý kiến thông qua Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, cũng như đánh giá tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo đề nghị đưa vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng thành phố Đà Nẵng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu, đề xuất các nội dung, lĩnh vực cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, lựa chọn các lĩnh vực mà Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xây dựng trong chương trình công tác trọng tâm để kiểm tra, giám sát năm 2022, coi đây là các nhiệm vụ trong năm 2022 của Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng chương trình công tác theo nhiệm vụ đã được phân công để tổ chức triển khai thực hiện; quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công phụ trách.

“Trước mắt, tôi đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết tốt 5 vụ án mà hôm nay chúng ta đã thống nhất đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Cơ quan tham mưu việc theo dõi đôn đốc thực hiện các kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Kết luận của Thanh tra Thành phố. Ngoài 5 vụ án chúng ta đã thống nhất ra, Ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc các kết luận giám sát, kết luận thanh tra”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Ban chỉ đạo hoàn thiện các cơ chế hoạt động, tham mưu thành lập tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, hoàn thiện các cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương./.

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết về phòng, chống tham nhũng
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết về phòng, chống tham nhũng

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng.

Thứ trưởng Bộ Công an: Xử lý nghiêm tham nhũng nhưng nhiều người chưa biết sợ
Thứ trưởng Bộ Công an: Xử lý nghiêm tham nhũng nhưng nhiều người chưa biết sợ

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, mặc dù đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, xử lý nhiều cán bộ cấp cao, nhưng tham nhũng, tiêu cực vẫn tiềm ẩn, "nhiều đối tượng chưa biết sợ”.

Thứ trưởng Bộ Công an: Xử lý nghiêm tham nhũng nhưng nhiều người chưa biết sợ

Thứ trưởng Bộ Công an: Xử lý nghiêm tham nhũng nhưng nhiều người chưa biết sợ

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, mặc dù đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, xử lý nhiều cán bộ cấp cao, nhưng tham nhũng, tiêu cực vẫn tiềm ẩn, "nhiều đối tượng chưa biết sợ”.

"Không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro"
"Không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro"

VOV.VN - “Nếu có khoảng trống thì kẻ xấu sẽ lợi dụng vi phạm, còn không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro, không năng động, sáng tạo, không có động lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ”

"Không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro"

"Không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro"

VOV.VN - “Nếu có khoảng trống thì kẻ xấu sẽ lợi dụng vi phạm, còn không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro, không năng động, sáng tạo, không có động lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ”