Dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng thể chế trong Đảng

Dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng thể chế trong Đảng

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Đóng góp vào những thành tựu của đất nước trong năm 2022 có dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng thể chế trong Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền và lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên chất lượng ngày càng cao.