TP.HCM thành lập Hội đồng đánh giá đề án bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo Kết luận 14-KL/TW năm 2021 của Bộ Chính trị.

Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung gồm 10 thành viên, do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan làm Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên còn lại của Hội đồng còn có lãnh đạo các ban của Thành ủy, sở, ngành TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng gồm 10 thành viên do ông Trần Minh Tiến, Phó Trưởng phòng Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ làm Tổ trưởng.

Theo quyết định, Hội đồng có trách nhiệm nhận xét, đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện theo Kết luận 14.

Cụ thể, hội đồng tập trung vào sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của đề án; phạm vi, đối tượng; hiệu quả và tính khả thi của nội dung đề án, tác động của đề án; thời gian và nguồn lực tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Trong khi đó, Tổ giúp việc có trách nhiệm tham mưu cho hội đồng nhận xét, đánh giá đề án; tham mưu biên bản họp hội đồng và các nhiệm vụ khác theo phân công.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng. Cuộc họp Hội đồng được thể hiện bằng biên bản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phan Đình Trạc: Bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung
Ông Phan Đình Trạc: Bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và khắc phục bệnh sợ sai, không dám làm; vấn đề bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Ông Phan Đình Trạc: Bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Ông Phan Đình Trạc: Bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và khắc phục bệnh sợ sai, không dám làm; vấn đề bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Chủ tịch Quốc hội: Quy định rõ định giá đất để bên dưới dám làm, bảo vệ cán bộ
Chủ tịch Quốc hội: Quy định rõ định giá đất để bên dưới dám làm, bảo vệ cán bộ

VOV.VN - “Không quy định tại Luật Đất đai về nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp, điều kiện áp dụng từng phương pháp thì bên dưới lại sợ sai, không dám làm đâu, phải quy định trong luật để bảo vệ cán bộ”, ông Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội: Quy định rõ định giá đất để bên dưới dám làm, bảo vệ cán bộ

Chủ tịch Quốc hội: Quy định rõ định giá đất để bên dưới dám làm, bảo vệ cán bộ

VOV.VN - “Không quy định tại Luật Đất đai về nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp, điều kiện áp dụng từng phương pháp thì bên dưới lại sợ sai, không dám làm đâu, phải quy định trong luật để bảo vệ cán bộ”, ông Vương Đình Huệ nói.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: Cần hướng dẫn cụ thể để tránh lạm dụng
Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: Cần hướng dẫn cụ thể để tránh lạm dụng

VOV.VN - Nghị định 73 ra đời là điều tốt nhưng chúng ta rất cần có sự hướng dẫn cụ thể, một sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện. Vì thế, rất cần có những quy định cụ thể về định lượng, về tiêu chuẩn để tránh tình trạng lúng túng hoặc tùy tiện, lạm dụng.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: Cần hướng dẫn cụ thể để tránh lạm dụng

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: Cần hướng dẫn cụ thể để tránh lạm dụng

VOV.VN - Nghị định 73 ra đời là điều tốt nhưng chúng ta rất cần có sự hướng dẫn cụ thể, một sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện. Vì thế, rất cần có những quy định cụ thể về định lượng, về tiêu chuẩn để tránh tình trạng lúng túng hoặc tùy tiện, lạm dụng.