Yên Bái: Giới thiệu 7 ứng cử viên Đại biểu QH và 56 đại biểu HĐND cấp tỉnh

VOV.VN - Số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX (nhiệm kỳ 2021 – 2026) là 56 đại biểu, trong đó: Đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31 người, đại biểu ở địa phương là 25 người.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị thông báo phân bổ đại biểu và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 56 đại biểu  được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Ông Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái cho biết: Về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã được thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

Cụ thể, số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX (nhiệm kỳ 2021 – 2026) là 56 đại biểu, trong đó: Đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31 người, đại biểu ở địa phương là 25 người. Cơ cấu nữ 19 người, chiếm gần 34%; dân tộc thiểu số 26 người, chiếm hơn 46%... Tổng số người được giới thiệu để hiệp thương lần thứ 2 là 112.

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được giới thiệu, phân bổ là 07 đại biểu, được phân cho các các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu gồm: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Tỉnh đoàn Yên Bái; huyện Trạm Tấu; thị xã Nghĩa Lộ; huyện Lục Yên và huyện Yên Bình.

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn việc lập hồ sơ, gửi hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn các bước tiến hành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Dự kiến giới thiệu 122 người ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La
Dự kiến giới thiệu 122 người ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La

VOV.VN - HĐND tỉnh Sơn La, dự kiến giới thiệu 122 người để bầu 65 đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, giảm 7 người so với số đại biểu được đầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kiến giới thiệu 122 người ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La

Dự kiến giới thiệu 122 người ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La

VOV.VN - HĐND tỉnh Sơn La, dự kiến giới thiệu 122 người để bầu 65 đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, giảm 7 người so với số đại biểu được đầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Qui trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND
Qui trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

TP HCM dự kiến, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội theo tỉ lệ: nữ 34%, đại biểu trẻ 11%, đại biểu ngoài Đảng 11% và người Hoa 2%.

Qui trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Qui trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

TP HCM dự kiến, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội theo tỉ lệ: nữ 34%, đại biểu trẻ 11%, đại biểu ngoài Đảng 11% và người Hoa 2%.