Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới

Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023 là Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập...