Đài Truyền dẫn tín hiệu công bố kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

VOV.VN - Tài sản đấu giá là lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư đã cũ, hỏng, không sử dụng được của Đài Truyền dẫn tín hiệu.

Đài Truyền dẫn tín hiệu là đơn vị trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Hiện nay, Đài Truyền dẫn tín hiệu đang có lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư cần tiến hành thanh lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong file đính kèm tại đây

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Truyền dẫn tín hiệu tổ chức đấu giá tài sản
Đài Truyền dẫn tín hiệu tổ chức đấu giá tài sản

VOV.VN - Tài sản đấu giá là lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư đã cũ, hỏng, không sử dụng được của Đài Truyền dẫn tín hiệu.

Đài Truyền dẫn tín hiệu tổ chức đấu giá tài sản

Đài Truyền dẫn tín hiệu tổ chức đấu giá tài sản

VOV.VN - Tài sản đấu giá là lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư đã cũ, hỏng, không sử dụng được của Đài Truyền dẫn tín hiệu.

Đài Truyền dẫn tín hiệu tổ chức đấu giá tài sản
Đài Truyền dẫn tín hiệu tổ chức đấu giá tài sản

VOV.VN - Ngày 6/12, Đài Truyền dẫn tín hiệu, thuộc Trung tâm Kỹ thuật PTTH, Đài Tiếng nói Việt Nam có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, vật tư thanh lý.

Đài Truyền dẫn tín hiệu tổ chức đấu giá tài sản

Đài Truyền dẫn tín hiệu tổ chức đấu giá tài sản

VOV.VN - Ngày 6/12, Đài Truyền dẫn tín hiệu, thuộc Trung tâm Kỹ thuật PTTH, Đài Tiếng nói Việt Nam có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, vật tư thanh lý.