Bác sĩ bệnh viện công không được đứng đầu bệnh viện tư

Quy định này tại Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề của thầy thuốc và cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế vừa ban hành.

Theo nội dung Thông tư, đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã.

Thầy thuốc đã đăng ký hành nghề tại một cơ sở khám, chữa bệnh không được đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh khác với nơi mình đang hành nghề. Tuy nhiên, thông tư cũng quy định, thầy thuốc đã đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám, chữa bệnh được đăng ký làm việc ngoài giờ tại cơ sở khám, chữa bệnh khác trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố nhưng tổng thời gian làm ngoài giờ không quá 200 giờ/năm theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đối với thầy thuốc là người nước ngoài đến hành nghề ở Việt Nam đòi hỏi phải có đủ giấy xác nhận về bằng cấp, thời gian thực hành tại bệnh viện, giấy phép lao động, giấy chứng nhận thành thạo tiếng Việt. Trường hợp không thành thạo tiếng Việt phải có hồ sơ của người phiên dịch thành thạo tiếng Việt trong lĩnh vực khám, chữa bệnh kèm theo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên