Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Than

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010).

Kế thừa và phát huy phong trào thi đua của các giai đoạn trước đây, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam được đẩy mạnh và tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để mục tiêu và nội dung thi đua gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, những vấn đề mà thợ mỏ quan tâm.

Qua các phong trào thi đua, có 4.269 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Công Thương; 1.692 cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 19 lượt doanh nghiệp được thưởng cờ thi đua của Chính phủ; 773 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 257 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng. Đặc biệt, năm 2005, tập đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Thời gian tới, phong trào thi đua của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam tập trung thực hiện tốt mục tiêu quan trọng hàng đầu là đảm bảo an toàn trong sản xuất; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; phát huy sáng kiến; bảo vệ môi trường; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ngành Than- Khoáng sản…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên