Hai tàu cá nước ngoài được phép cập cảng ở Phú Yên

Một tàu các có tên OCEAN RICH của Singapore. Chiếc còn lại WING SANG 28 của Hongkong

UBND tỉnh Phú Yên vừa thống nhất theo đề nghị của Sở NN&PTNT, cho phép tàu cá OCEAN RICH của Singapore và WING SANG 28 của Hongkong vào Vũng Rô và vịnh Xuân Đài để vận chuyển thủy sản tươi sống (vận chuyển cá mú sống). Đồng thời qui định hai tàu nay không được mang ngư cụ khai thác, không được thực hiện bất cứ hình thức đánh bắt nào trên biển Việt Nam.

UBND tỉnh giao Công ty TNHH Thủy sản Vĩnh Sanh (địa chỉ: Bà Rịa – Vũng Tàu) và các địa phương có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ tàu cá nước ngoài hoàn tất hồ sơ pháp lý cần thiết theo quy định hiện hành về quản lý hoạt động động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động thủy sản.

Ngoài ra, các địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và tạo điều kiện thuận cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời giám sát, quản lý hoạt động vận chuyển thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam theo quy định./.