Hoa Kỳ công bố 3 khoản tài trợ cho người khuyết tật tại Đà Nẵng

Hôm nay (1/10), Đại sứ quán Hoa Kỳ đã công bố 3 khoản tài trợ với tổng trị giá khoảng 1 triệu USD nhằm giúp người dân Đà Nẵng tiếp cận các dịch vụ sức khoẻ và tiếp thu các kỹ năng cần thiết để tìm việc làm.

Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ giải ngân các khoản tài trợ này.

Đây là một phần trong các cam kết đang được triển khai của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm trợ giúp người khuyết tật Việt Nam. Ba khoản tài trợ trên thuộc ngân sách 3 triệu USD do Quốc hội Mỹ phê chuẩn dành cho việc xử lý dioxin và cung cấp các hoạt động hỗ trợ y tế dành cho đối tượng người khuyết tật. Các chương trình và hoạt động khác cũng sẽ sớm được triển khai.

Được biết, 40% trong tổng giá trị 1 triệu USD sẽ được sử dụng cho việc liên kết một trung tâm phục hồi chức năng trong nội thành với 7 cơ sở y tế cấp huyện nhằm cung cấp các dịch vụ có chất lượng và đào tạo y tế phục hồi chức năng.

40% tiếp theo được dành cho hoạt động xúc tiến việc làm. Đối tác của USAID, Save the Children USA sẽ sử dụng để phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng và chương trình Hành động Phát triển Hoà nhập (IDEA) để mở rộng các cơ hội việc làm, tạo thu nhập cho người khuyết tật và gia đình của họ thông qua hoạt động xúc tiến việc làm trong khu vực chính thức cũng như khu vực tự doanh.     

Tổ chức Đông-Tây Hội ngộ sử dụng khoản tài trợ của mình để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em, tại Đà Nẵng. Các hoạt động chính bao gồm kiểm tra y tế và xã hội đối với người khuyết tật, phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp các dịch vụ vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, cung cấp học bổng cho trẻ em có khuyết tật, hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng./.