Không được lợi dụng đồng phục học sinh, sinh viên để quảng cáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư hướng dẫn về mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh- sinh viên trên toàn quốc.

Theo thông tư, nguyên tắc mặc đồng phục, lễ phục phải đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với giới tính, lứa tuổi, điều kiện kinh tế, xã hội từng địa phương; đảm bảo tính nhất quán trong từng trường, từng ngành đào tạo. Hiệu trưởng các trường quyết định việc mặc đồng phục, lễ phục.

Kinh phí may, mua, thuê, mượn đồng phục lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh- sinh viên, hoặc nguồn thu hợp pháp khác và phải được công khai.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân tài trợ thì không được lạm dụng việc tài trợ để quảng cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên