Long An: Khai trừ Đảng Chủ tịch UBND xã

Ông Dương Vân Hải, Chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú, vừa bị khai trừ Đảng và đang đề nghị cách chức để chờ xử lý về những vi phạm trong quá trình lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ tại địa phương.

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tân An, năm 2007, ông Hải xác nhận sai về nhà đất của ông Nguyễn Văn Ngọc (ngụ tại xã), dẫn đến tài sản của ông Ngọc bị chuyển sang một người khác không hợp pháp. Ông còn xác nhận nhiều trường hợp gây bức xúc trong dân như ký xác nhận hòa giải hai hộ đang tranh chấp, sau đó lại ký xác nhận… không tranh chấp; ký giấy đất của một cá nhân thành đất công dẫn đến khiếu kiện kéo dài…./.

Viết bình luận