Thi thiết kế tem “Việt Nam trong cộng đồng ASEAN”

Thời gian nộp tác phẩm dự thi chậm nhất vào ngày 15/8/2010

Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu tem bưu chính "Việt Nam trong cộng đồng ASEAN".

Họa sĩ tham dự chỉ được thiết kế một mẫu tem dự thi với hình ảnh thể hiện chủ đề "Việt Nam trong cộng đồng ASEAN", phải có biểu trưng năm 2010 Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

Tác phẩm dự thi có khuôn khổ lớn gấp 4 lần mẫu tem thật, trên mẫu thiết kế phải có các chữ: Việt Nam, bưu chính, tên mẫu tem, giá mặt tem.../.