Chồng thường hay bỏ nhà đi sau mỗi lần cãi nhau

Chồng thường hay bỏ nhà đi sau mỗi lần cãi nhau

Tác giả VOV

VOV.VN - Chồng tôi vốn nóng tính nên mỗi lần cãi nhau, anh đều bỏ nhà đi. Đôi khi anh chỉ đi một lát nhưng có những hôm đi cả ngày khiến tôi có nhiều lo nghĩ.