40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Quân dân Việt Nam anh dũng, kiên cường

Quân dân Việt Nam anh dũng, kiên cường

VOV.VN -Quân và dân Việt Nam không có còn con đường nào khác là phải dùng quyền tự vệ chính đáng để đánh trả để bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds