Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018

WEF-ASEAN 2018 và dấu ấn Việt Nam

WEF-ASEAN 2018 và dấu ấn Việt Nam

VOV.VN -Dấu ấn Việt Nam thể hiện ở sự năng động, cởi mở, hiếu khách, năng lực kết nối, điều phối và tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds