WEF-ASEAN 2018 và dấu ấn Việt Nam
WEF-ASEAN 2018 và dấu ấn Việt Nam

VOV.VN -Dấu ấn Việt Nam thể hiện ở sự năng động, cởi mở, hiếu khách, năng lực kết nối, điều phối và tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close