Hội nghị Ngoại giao 2018

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

VOV.VN - Hội nghị là dịp kiểm điểm giữa kỳ việc triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XII, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds