Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV khai mạc sáng 21/5 và diễn ra trong thời gian 20 ngày, họp phiên bế mạc vào ngày 15/6/2018." />
GM_PC_HOME_TOP_BANNER
GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close