TOÀN CẢNH VIỆT NAM & THẾ GIỚI NĂM 2017

Những kỷ lục kinh tế ấn tượng năm 2017

Những kỷ lục kinh tế ấn tượng năm 2017

VOV.VN - Nhiều chỉ số kinh tế quan trọng năm 2017 có mức tăng trưởng ấn tượng, trong đó phải kể đến GDP, kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư...
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds