3 giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

VOV.VN - Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mang tính chất nền tảng, dẫn dắt, tạo động lực phát triển cho đất nước...

Phát biểu tại Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ngày 16/10, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng đánh giá, hiệu quả hoạt động của các DNNN chưa tương xứng nguồn lực nắm giữ. 

Ông Vũ Đại Thắng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: KT)

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho rằng, hiện các DNNN chưa thực hiện được nhiệm vụ dẫn dắt, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Phần lớn DNNN hoạt động trong những ngành, lĩnh vực theo cơ chế khép kín, chưa khuyến khích các doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước tham gia vào các khâu của quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, thực tế còn tình trạng chậm khắc phục các thua lỗ, yếu kém.

Theo kế hoạch do Thủ tướng phê duyệt thì giai đoạn 2017 – 2020 phải cổ phần hóa 128 doanh nghiệp, nhưng nay mới thực hiện được 36 doanh nghiệp.

Về cơ cấu lại DNNN thời gian qua, đánh giá sơ bộ cho thấy, kết quả đạt được tương đối nhiều, song vẫn còn một số nội dung chưa được như kỳ vọng. Điển hình là cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn mới chỉ tập trung vào một số vấn đề, chưa có quy định về hậu cổ phần hóa, hậu thoái vốn; các DN sau cổ phần hóa có hiện tượng không tiếp tục duy trì việc làm cho lực lượng lao động qua đào tạo hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động để khai thác các lợi thế về đất đai; còn 218 công ty đại chúng tiền thân là DNNN chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán…

Mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị tuy có cải thiện nhưng thấp. Theo thống kê, trình độ quản trị của các DNNN hiện nay còn thấp so chuẩn mực quốc tế. Các tổng giám đốc hiện theo cơ chế bổ nhiệm; mức lương chưa gắn với hiệu quả công việc.

Hiệu quả hoạt động của các DNNN chưa tương xứng nguồn lực nắm giữ. (Ảnh minh họa: KT)

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng kiến nghị 3 giải pháp chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN thời gian tới.

Một là, cần định vị lại vai trò của DNNN, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng như khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới…theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mang tính chất nền tảng, dẫn dắt, tạo động lực phát triển cho đất nước. Việc này cần giao cho các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện sớm. Đồng thời, lựa chọn cổ đông, đối tác có trình độ quản lý, công nghệ tốt để thực hiện cổ phần hóa các DNNN quy mô lớn. Đặc biệt, cần có chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo Nghị quyết 50-NQ/TW 2019...

Hai là, các DNNN cần đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới. Các DNNN, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty cần nghiên cứu các cơ hội và thách thức trong tương lai để định vị chiến lược kinh doanh của mình khi cuộc cách mạng công nghiệp phát triển mạnh mẽ…

Ba là, đối với việc thực hiện tái cơ cấu DNNN, các cơ quan đại diện chủ sở hữu, nhất là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần nghiên cứu cách tiếp cận mới về tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn theo nhóm DN hoặc chuỗi sản phẩm để có thể tận dụng được thế mạnh của các DN lớn, từ đó có những đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cổ phần hóa DNNN phải nhanh và đúng

VOV.VN - Giai đoạn 2017-2020 phải hoàn thành thoái vốn 403 doanh nghiệp, nhưng đến nay mới chỉ thoái vốn tại 88 doanh nghiệp đạt 21,8%.

Cổ phần hoá DNNN ì ạch, mới đạt 1/4 kế hoạch

VOV.VN - Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) diễn ra ì ạch, lũy kế đến hết tháng 7/2019 mới đạt 28% (1/4 kế hoạch).

DNNN phải thực hiện đúng quy định về công bố thông tin

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện đúng quy định về công bố thông tin.

Cách nào để DNNN có thể huy động tài trợ nước ngoài cho hạ tầng?

VOV.VN - Các DNNN phải đối mặt với những thách thức riêng khi mời gọi tài chính nước ngoài cho các dự án hạ tầng. Nhưng không phải không có giải pháp.

Xử lý các vướng mắc về đất đai làm chậm tiến độ cổ phần hóa DNNN

VOV.VN - Từ năm 2016 đến nay, mặc dù công tác cổ phần hóa, thoái vốn đã có nhiều thay đổi tích cực về chất nhưng tiến độ vẫn rất chậm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN

VOV.VN -Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, bước đầu đã phát hiện việc thoái vốn cố ý làm trái pháp luật, trái với chỉ đạo của Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục