4 vùng kinh tế trọng điểm vẫn đạt tốc độ tăng trưởng trên 11%

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Với việc phát triển nhanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, các vùng kinh tế trọng điểm đã tạo sức lan tỏa lớn, thúc đẩy sự phát triển của các vùng, các địa phương lân cận.

Ngày 16/3, tại Đồng Nai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Mặc dù trong năm 2009, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu song 4 vùng kinh tế trọng điểm của nước ta vẫn đạt tốc độ tăng trưởng trên 11%, cao gấp đôi so với mức tăng trưởng bình quân cả nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động, nhạy bén trong việc tìm kiếm thị trường, ký kết hợp đồng xuất khẩu với nước ngoài, khai thác tối đa thị trường trong nước. Cần có các chính sách thu hút lao động để giải quyết vấn đề thiếu lao động đang xảy ra tại một số vùng kinh tế trọng điểm; ổn định giá cả, kiềm chế hiệu quả lạm phát.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên vốn tập trung cho đầu tư, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn; thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các địa phương, các vùng kinh tế trọng điểm cần quan tâm, lưu ý đến vấn đề công nghệ./.