79/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ đàm phán với EVN

VOV.VN - Hiện vẫn còn 6 dự án với tổng công suất 284,70 MW (chiếm 6%) chưa gửi hồ sơ đàm phán với EVN, mặc dù đã đôn đốc nhiều lần.

Ngày 5/9/2023, Bộ Công Thương đã gửi văn bản báo cáo về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ đối với việc đàm phán giá điện, các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. 

Theo nội dung báo cáo, tính đến hết ngày 25/8/2023, đã có 79/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với công suất 4.449,86MW (chiếm 94% số dự án) đã nộp hồ sơ đến EVN. Vẫn còn 6 dự án với tổng công suất 284,70 MW (chiếm 6%) chưa gửi hồ sơ đàm phán với EVN, mặc dù đã đôn đốc nhiều lần.

Trong 79 dự án đã gửi hồ sơ đàm phán có 68 dự án với tổng công suất là 3633,26MW đã thỏa thuận giá điện với EVN; 67/68 dự án với tổng công suất là 3849,41MW đã tiến hành thỏa thuận giá điện tạm thời bằng 50% khung giá phát điện để làm cơ sở ký kết hợp đồng mua bán điện và vận hành thương mại; 61/67 dự án với tổng công suất 3.369,41 MW đã được EVN và chủ đầu tư thống nhất giá tạm trình lên Bộ Công Thương. Trong đó có 58/61 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Có 43/61 dự án với tổng công suất 2424,75MW đã và đang trong giai đoạn thử nghiệm, trong đó có 20 dự án với tổng công suất 1.171,72MW đã được công nhận ngày vận hành thương mại.

Có 29/85 dự án chuyển tiếp đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Trong đó, 20 dự án được cấp giấy phép toàn bộ dự án, 9 dự án được cấp giấy phép một phần dự án, 11 dự án đã nộp hồ sơ và đang được Bộ Công thương khẩn trương rà soát kiểm tra để cấp giấy phép, 45 dự án chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Bộ Công Thương khẳng định, việc ban hành Quyết định 21/2022/QĐ-BCT và Thông tư số 15/2022/TT-BCT là đúng thẩm quyền quy định tại Luật Điện lực, Luật giá và các Nghị định hướng dẫn. Khung giá phát điện cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã được EVN tính toán và Bộ Công Thương thẩm định, ban hành tại Quyết định số 21/2022/QĐ-BCT là đúng phương pháp tại Thông tư số 15, có tham khảo số liệu của các tổ chức tư vấn, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. 

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rà soát các nội dung về khung giá cho các dự án chuyển tiếp và kịp thời chỉnh sửa bổ sung nếu phát hiện có nội dung vướng mắc, bất cập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp phải được thống nhất trước 31/3
Giá điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp phải được thống nhất trước 31/3

VOV.VN - EVN và các chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện trước ngày 31/3/2023 để sớm đưa các nhà máy vào vận hành, tránh gây lãng phí tài nguyên.

Giá điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp phải được thống nhất trước 31/3

Giá điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp phải được thống nhất trước 31/3

VOV.VN - EVN và các chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện trước ngày 31/3/2023 để sớm đưa các nhà máy vào vận hành, tránh gây lãng phí tài nguyên.

40/40 dự án điện chuyển tiếp đề xuất giá tạm bằng 50% giá trần
40/40 dự án điện chuyển tiếp đề xuất giá tạm bằng 50% giá trần

VOV.VN - Trong số này có 19 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm và ký hợp đồng mua bán điện, 16 dự án đã nối lưới, đã và đang tiến hành thử nghiệm và 5 dự án đã hoàn thành thử nghiệm, đang thực hiện các thủ tục COD để phát điện thương mại.

40/40 dự án điện chuyển tiếp đề xuất giá tạm bằng 50% giá trần

40/40 dự án điện chuyển tiếp đề xuất giá tạm bằng 50% giá trần

VOV.VN - Trong số này có 19 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm và ký hợp đồng mua bán điện, 16 dự án đã nối lưới, đã và đang tiến hành thử nghiệm và 5 dự án đã hoàn thành thử nghiệm, đang thực hiện các thủ tục COD để phát điện thương mại.

36 nhà máy điện chuyển tiếp đề xuất giá tạm thời bằng 50% khung giá
36 nhà máy điện chuyển tiếp đề xuất giá tạm thời bằng 50% khung giá

VOV.VN - Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm thời cho 19 nhà đầu tư đề xuất về việc áp dụng mức giá tạm trong thời gian đàm phán; 17 nhà máy điện chuyển tiếp đang được EVN hoàn thiện thủ tục để trình Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 5/2023.

36 nhà máy điện chuyển tiếp đề xuất giá tạm thời bằng 50% khung giá

36 nhà máy điện chuyển tiếp đề xuất giá tạm thời bằng 50% khung giá

VOV.VN - Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm thời cho 19 nhà đầu tư đề xuất về việc áp dụng mức giá tạm trong thời gian đàm phán; 17 nhà máy điện chuyển tiếp đang được EVN hoàn thiện thủ tục để trình Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 5/2023.

Điện chuyển tiếp được thanh quyết toán theo giá chính thức từ ngày phát lên lưới
Điện chuyển tiếp được thanh quyết toán theo giá chính thức từ ngày phát lên lưới

VOV.VN - Các dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định, Bộ Công Thương và EVN khẩn trương đàm phán với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện. Sau khi đàm phán xong, thống nhất giá sẽ được thanh quyết toán theo giá chính thức kể từ ngày phát lên lưới điện.

Điện chuyển tiếp được thanh quyết toán theo giá chính thức từ ngày phát lên lưới

Điện chuyển tiếp được thanh quyết toán theo giá chính thức từ ngày phát lên lưới

VOV.VN - Các dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định, Bộ Công Thương và EVN khẩn trương đàm phán với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện. Sau khi đàm phán xong, thống nhất giá sẽ được thanh quyết toán theo giá chính thức kể từ ngày phát lên lưới điện.