93.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng

VOV.VN - Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 10/2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi, số doanh nghiệp thành lập mới đã tăng trở lại. Trong tháng, cả nước có 12.537 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, trong tháng 10/2021, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58.800 lao động, tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13,2 tỷ đồng, giảm 17,6% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng, cả nước còn có 4.304 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,8% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng năm 2021, cả nước có 93.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.304.400 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 707.700 lao động, giảm 15,7% về số doanh nghiệp, giảm 18,2% về vốn đăng ký và giảm 16,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 13,9 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.879.300 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 34.600 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm nay là 3.183.600 tỷ đồng, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong 10 tháng qua còn có 35.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên 129.000 doanh nghiệp, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 12.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 10 tháng qua, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 48.500 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; 35.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 15,7%; 13.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,8%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 9.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.

Tin liên quan

Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng mạnh vì Covid-19
Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng mạnh vì Covid-19

VOV.VN - 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 59.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng mạnh vì Covid-19

Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng mạnh vì Covid-19

VOV.VN - 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 59.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục trong 4 năm trở lại đây
Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục trong 4 năm trở lại đây

VOV.VN - Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm nay tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong các năm 2017-2021.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục trong 4 năm trở lại đây

Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục trong 4 năm trở lại đây

VOV.VN - Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm nay tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong các năm 2017-2021.

Số doanh nghiệp của Hà Nội giải thể tăng 22% so với năm 2020
Số doanh nghiệp của Hà Nội giải thể tăng 22% so với năm 2020

VOV.VN - Trong thời gian tới, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả" thành phố Hà Nội sẽ ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực.

Số doanh nghiệp của Hà Nội giải thể tăng 22% so với năm 2020

Số doanh nghiệp của Hà Nội giải thể tăng 22% so với năm 2020

VOV.VN - Trong thời gian tới, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả" thành phố Hà Nội sẽ ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực.