Bỏ khung giá đất: Bước đột phá lớn trong sửa đổi Luật Đất đai 2013

Bỏ khung giá đất: Bước đột phá lớn trong sửa đổi Luật Đất đai 2013

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Việc bỏ khung giá đất sẽ tác động như thế nào đến việc quản lý nhà nước về đất đai? Người dân sẽ được hưởng lợi gì từ việc bỏ khung giá đất này? PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội cùng bàn luận về câu chuyện này với VOV.