Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa đưa ra một số yêu cầu với doanh nghiệp phát hành trái phiếu đơn lẻ đáo hạn trong năm 2023 phải thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu bằng các biện pháp phù hợp.