Cần sớm hoàn thiện Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

VOV.VN - Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế cần được hoàn thiện trước ngày 10/2/2023.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tài khóa chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm bớt áp lực chi phí đầu vào, giảm giá đầu ra để kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện cho chính sách tiền tệ có thể điều hành tín dụng, lãi suất ở mức hợp lý, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Chủ trì, cùng với các bộ, cơ quan liên quan bám sát diễn biến, tình hình giá cả thị trường, thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá linh hoạt, thận trọng, kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân...; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 330/TB-VPCP ngày 18/10/2022 để khai thác hiệu quả hơn các dư địa thu ngân sách nhà nước trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong công tác quản lý thu đối với hoạt động thương mại điện tử, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2023. Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với một số ngành nghề, lĩnh vực đặc thù, nhất là dịch vụ ăn uống, trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách như đi công tác, khánh tiết, hội thảo, hội nghị...

Sớm hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trước ngày 10/2/2023; khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2023, chủ động có biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp phù hợp trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” theo đúng quy định pháp luật để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo các nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương về việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó cần chủ động dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tập trung cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; hoàn thiện phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Khẩn trương tổng kết, đánh giá đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023./.

Tin liên quan

Nhà đầu tư nên canh các nhịp hồi phục để giảm tỷ trọng cổ phiếu
Nhà đầu tư nên canh các nhịp hồi phục để giảm tỷ trọng cổ phiếu

VOV.VN - Đà tăng phiên 6/2 đến chủ yếu từ nhóm ngành ngân hàng nhưng các mã penny mới là những mã tăng tốt nhất. Nếu việc này vẫn tiếp tục diễn ra thì rủi ro đang ngày càng đến gần.

Nhà đầu tư nên canh các nhịp hồi phục để giảm tỷ trọng cổ phiếu

Nhà đầu tư nên canh các nhịp hồi phục để giảm tỷ trọng cổ phiếu

VOV.VN - Đà tăng phiên 6/2 đến chủ yếu từ nhóm ngành ngân hàng nhưng các mã penny mới là những mã tăng tốt nhất. Nếu việc này vẫn tiếp tục diễn ra thì rủi ro đang ngày càng đến gần.

Khơi thông dòng tiền cho trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn
Khơi thông dòng tiền cho trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn

VOV.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 153 năm 2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Khơi thông dòng tiền cho trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn

Khơi thông dòng tiền cho trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn

VOV.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 153 năm 2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Bộ Tài chính ra công điện khẩn để "cứu" thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Bộ Tài chính ra công điện khẩn để "cứu" thị trường trái phiếu doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có công điện gửi Vụ Tài chính ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai công điện số 1163/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ Tài chính ra công điện khẩn để "cứu" thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính ra công điện khẩn để "cứu" thị trường trái phiếu doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có công điện gửi Vụ Tài chính ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai công điện số 1163/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu: Nên mừng hay lo?
Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu: Nên mừng hay lo?

VOV.VN - Trong bối cảnh TTCK vẫn đang chịu tác động khá lớn từ các yếu tố rủi ro vĩ mô toàn cầu, việc khối ngoại liên tục mua ròng được đánh giá là điểm sáng của thị trường. Bởi thông thường, các nhà đầu tư nước ngoài thường có xu hướng đầu tư trong trung và dài hạn.

Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu: Nên mừng hay lo?

Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu: Nên mừng hay lo?

VOV.VN - Trong bối cảnh TTCK vẫn đang chịu tác động khá lớn từ các yếu tố rủi ro vĩ mô toàn cầu, việc khối ngoại liên tục mua ròng được đánh giá là điểm sáng của thị trường. Bởi thông thường, các nhà đầu tư nước ngoài thường có xu hướng đầu tư trong trung và dài hạn.

Dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu
Dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay 14/12. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp trong vùng 1.035 – 1.065 điểm và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

Dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay 14/12. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp trong vùng 1.035 – 1.065 điểm và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.