Cần Thơ: Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt 40%

VOV.VN - Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của Cần Thơ thấp nhất trong 5 năm qua, đạt tỷ lệ khoảng 39% kế hoạch sử dụng vốn. Việc giải ngân vốn chậm làm phát sinh chi phí, giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực và hạn chế tiềm năng phát triển của Cần Thơ.

Việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản của Cần Thơ thấp không chỉ ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển của thành phố mà sẽ phát sinh thêm chi phí, việc gắn trách nhiệm người đứng đầu để đưa vào tiêu chí đánh giá có thể sẽ tạo chuyển biến tích cực trong việc giải ngân nguồn vốn trong thời gian tới.

Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết, để thực hiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, thành phố tích cực chỉ đạo nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, có giải pháp là gắn với trách nhiệm người đứng đầu làm chủ đầu tư. Sở Nội vụ đã tham mưu để đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, người đứng đầu, trực tiếp là người phụ trách các công trình, dự án.

Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết, UBND thành phố đề ra một số giải pháp như: Ban hành các tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Trong đó, kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công thì áp dụng đối với chủ đầu tư là cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố. Đây là một trong ba tiêu chí để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đây cũng là căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành của người đứng đầu và đã thực hiện trong năm 2020 tiếp tục thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng tham mưu cho UBND TP. Cần Thơ phát động phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành tiêu chí nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết, vừa qua, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Công văn về đẩy mạnh các biện pháp hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Trong đó xác định thời gian từ đây cho tới cuối năm, các đơn vị phải tập trung, dồn mọi nguồn lực để giải ngân nguồn vốn đạt trên 95% và đây cũng là kết quả xem xét trách nhiệm của người đứng đầu:

Ông Châu Việt Tha chia sẻ thêm, đến 29/11, có 16 đơn vị giải ngân trên 50%; trong đó 5 đơn vị từ 90 -100% thôi còn lại 25 đơn vị, địa phương giải ngân dưới 50%, mà trong đó có 7 đơn vị chưa giải ngân được tỷ lệ % nào. Trong năm 2022, Sở Nội vụ sẽ có tham mưu để nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cũng như các cơ quan được giao làm chủ đầu tư.

Về vấn đề giải ngân vốn xây dựng cơ bản của Cần Thơ chậm, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã thay mặt UBND thành phố nghiêm túc nhận trách nhiệm và UBND thành phố sẽ công khai trách nhiệm của từng Giám đốc, thủ trưởng quan đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện trong việc triển khai các dự án đầu tư và sẽ kiểm điểm, kỷ luật nếu như làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản./.

Tin liên quan

Tình trạng người đứng đầu "lười" tiếp dân kéo dài trong nhiều năm
Tình trạng người đứng đầu "lười" tiếp dân kéo dài trong nhiều năm

VOV.VN - Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, tình trạng người đứng đầu "lười" tiếp dân đã kéo dài chứ không chỉ trong thời gian ngắn vừa qua. Chúng ta thiếu sự cương quyết để xử lý việc này.

Tình trạng người đứng đầu "lười" tiếp dân kéo dài trong nhiều năm

Tình trạng người đứng đầu "lười" tiếp dân kéo dài trong nhiều năm

VOV.VN - Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, tình trạng người đứng đầu "lười" tiếp dân đã kéo dài chứ không chỉ trong thời gian ngắn vừa qua. Chúng ta thiếu sự cương quyết để xử lý việc này.

Người đứng đầu không thể vô can nếu để cấp dưới tham nhũng, tiêu cực
Người đứng đầu không thể vô can nếu để cấp dưới tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Quy định 41 là hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý phải liên đới chịu trách nhiệm khi để cơ quan, đơn vị, cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Người đứng đầu không thể vô can nếu để cấp dưới tham nhũng, tiêu cực

Người đứng đầu không thể vô can nếu để cấp dưới tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Quy định 41 là hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý phải liên đới chịu trách nhiệm khi để cơ quan, đơn vị, cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thu trên 4 nghìn tỷ đồng tài sản tham nhũng, xử lý hình sự 16 người đứng đầu
Thu trên 4 nghìn tỷ đồng tài sản tham nhũng, xử lý hình sự 16 người đứng đầu

VOV.VN - 51 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó 16 người bị xử lý hình sự, 35 người đã bị xử lý kỷ luật.

Thu trên 4 nghìn tỷ đồng tài sản tham nhũng, xử lý hình sự 16 người đứng đầu

Thu trên 4 nghìn tỷ đồng tài sản tham nhũng, xử lý hình sự 16 người đứng đầu

VOV.VN - 51 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó 16 người bị xử lý hình sự, 35 người đã bị xử lý kỷ luật.