Cắt giảm kế hoạch vốn một số dự án xây dựng cơ bản

Kho bạc Nhà nước đề nghị, các dự án cắt giảm thuộc diện đến hết tháng 6/2012 mà chủ đầu tư chưa đến giao dịch với KBNN…

Ông Nguyễn Hồng Hà - Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết: Để đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung thuộc ngân sách nhà nước (NSNN) của các bộ, ngành Trung ương, vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, KBNN sẽ trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án đến hết tháng 6/2012 mà chủ đầu tư chưa đến giao dịch với KBNN và các dự án đến hết tháng 9/2012 chưa thanh toán vốn thuộc kế hoạch năm 2012 để bổ sung vốn cho các dự án cần thiết khác.

Thực hiện chỉ đạo của Công văn số 5274/BTC-ĐT ngày 19/4/2012 của Bộ Tài chính về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012, KBNN sẽ chỉ đạo, tổ chức thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành và thanh toán đầy đủ, kịp thời vốn cho các dự án. Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ tài liệu thanh toán theo quy định, đồng thời tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho chủ đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để Bộ Tài chính nghiên cứu giải quyết.

Ông Nguyễn Hồng Hà cũng thừa nhận rằng, hiện nay, thủ tục một cửa trong thanh toán vốn đầu tư XDCB vẫn còn chậm trễ, do đó, KBNN sẽ cải cách thủ tục một cửa để tạo điều kiện thuận lợi trong giải ngân cho các chủ đầu tư, cam kết với các chủ đầu tư cố gắng sau 2 đến 3 ngày làm việc, các hồ sơ thanh toán của chủ đầu tư sẽ được giải ngân. Cùng với đó, tất cả các vướng mắc khác sẽ được cán bộ KBNN làm việc với chủ đầu tư để hoàn chỉnh hồ sơ không gây ách tắc. Hệ thống KBNN cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt việc đôn đốc thu hồi tạm ứng nhằm giảm mức tối đa phần vốn tạm ứng, nhất là phần vốn tạm ứng trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thực tế thời gian qua việc giải ngân vốn đầu tư XDCB chậm do công tác phân bổ kế hoạch vốn chi tiết của các bộ, ngành và địa phương còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định; việc triển khai thực hiện của các chủ đầu tư cũng còn một số tồn tại, vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện giao nhiều đợt; một số dự án do chưa đáp ứng đủ các tiêu chí nên việc bố trí kế hoạch vốn còn vướng mắc phải xử lý. Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm các chủ đầu tư còn phải tập trung hoàn thành giải ngân kế hoạch năm 2011 và hoàn thành các thủ tục đầu tư, đấu thầu, ký kết hợp đồng nên khối lượng thanh toán còn thấp. Một số dự án, nhu cầu tạm ứng vốn xây lắp và thiết bị cao hơn mức cho phép 30% kế hoạch vốn năm 2012.

Bên cạnh đó, năng lực tài chính của nhà thầu khó khăn cũng ảnh hưởng đến việc tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của nhiều dự án. Hai là, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ, đã nảy sinh một số tồn tại, vướng mắc. “Những vấn đề này đã được KBNN kiến nghị với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như Văn phòng Chính phủ để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ kịp thời có giải pháp tháo gỡ” – ông Hồng Hà nói.

Trước đó, trong họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng khẳng định: “Căn bệnh nhiều năm nay là chúng ta phân bổ vốn chậm, quý 1 giải ngân được ít, từ quý 2 bắt đầu tăng dần lên. Năm nay cũng không ngoài ngoại lệ đó”./.