Cây trồng cạn trên đất lúa ở Bình Định phát huy hiệu quả

VOV.VN - Cách làm mới giúp bà con quen dần với việc chuyển đổi cây trồng, chủ động đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết hạn hán.

Vụ Hè Thu năm nay, tỉnh Bình Định khuyến khích gia tăng diện tích các loại cây trồng cạn chủ lực so với năm trước. Đây là giải pháp hiệu quả đối phó với hạn hán và nâng cao năng suất nông nghiệp.

Các địa phương trong tỉnh Bình Định đã sản xuất trên 11.000 ha cây trồng cạn các loại, chủ yếu là bắp, đậu phụng, vừng và rau các loại; trong đó tăng nhiều nhất là diện tích rau các loại gần 4.000 ha, vừng hơn 2.000 ha…

Một số địa phương chủ động xây dựng cánh đồng sản xuất cây trồng cạn trên đất lúa không có nước tưới, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đây là tín hiệu tích cực để bà con quen dần với việc chuyển đổi cây trồng, chủ động đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là hạn hán.

Diện tích trồng đậu phộng trên chân ruộng không có nước ở Bình Định.

Ông Kiều Văn Cang, Phó Chi cục Trưởng, Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định cho biết, đây là hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp để đối với hạn hán ngày càng nghiêm trọng, góp phần giảm áp lực nước tưới, đảm bảo thu nhập cho nông dân.

“Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa là rất cần thiết. Đây là một giải pháp quan trọng thực hiện tái cơ cấu của ngành nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt trong điều kiện thời tiết khí hậu hiện nay sẽ giảm áp lực nguồn nước, giảm áp lực về sâu bệnh và tăng hiệu quả kinh tế cho bà con  nông dân”, ông Cang cho biết./.