Chính phủ yêu cầu điều hành giá xăng dầu bám sát giá thị trường thế giới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ điều hành giá xăng dầu; bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới.

Tại Công văn số 1808/VPCP-KTTH ngày 23/3/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành giá xăng dầu; bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới.

Sử dụng hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, góp phần cân đối cung cầu phục vụ thị trường trong nước, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân theo đúng ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ trong thời gian vừa qua; kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ những vướng mắc vượt thẩm quyền./.

Tin liên quan

Bất cập điều hành, thị trường xăng dầu dễ gặp những “cú sốc”
Bất cập điều hành, thị trường xăng dầu dễ gặp những “cú sốc”

VOV.VN - Ngoài các kẽ hở về pháp luật, điều hành bị các DN kinh doanh xăng dầu lợi dụng, trục lời thì quy định dự trữ xăng dầu của nhà nước vẫn còn rất thấp, không thể nào giúp cho nhà nước can thiệp cũng như tác động mạnh và lâu dài lên thị trường xăng dầu trong nước.

Bất cập điều hành, thị trường xăng dầu dễ gặp những “cú sốc”

Bất cập điều hành, thị trường xăng dầu dễ gặp những “cú sốc”

VOV.VN - Ngoài các kẽ hở về pháp luật, điều hành bị các DN kinh doanh xăng dầu lợi dụng, trục lời thì quy định dự trữ xăng dầu của nhà nước vẫn còn rất thấp, không thể nào giúp cho nhà nước can thiệp cũng như tác động mạnh và lâu dài lên thị trường xăng dầu trong nước.

Đâu là dư địa để điều hành giá xăng, dầu trong nước?
Đâu là dư địa để điều hành giá xăng, dầu trong nước?

VOV.VN - Từ 15h hôm qua (21/2), giá các mặt hàng xăng, dầu trong nước tiếp tục được điều đỉnh tăng theo chiều tăng của giá thế giới. Đây là lần điều chỉnh tăng thứ 5 liên tiếp và là đợt tăng thứ 4 kể từ đầu năm nay.

Đâu là dư địa để điều hành giá xăng, dầu trong nước?

Đâu là dư địa để điều hành giá xăng, dầu trong nước?

VOV.VN - Từ 15h hôm qua (21/2), giá các mặt hàng xăng, dầu trong nước tiếp tục được điều đỉnh tăng theo chiều tăng của giá thế giới. Đây là lần điều chỉnh tăng thứ 5 liên tiếp và là đợt tăng thứ 4 kể từ đầu năm nay.

Điều hành giá xăng dầu: Không thể cứ giảm thì mừng, tăng lại không vui
Điều hành giá xăng dầu: Không thể cứ giảm thì mừng, tăng lại không vui

VOV.VN - Xăng dầu là nguồn nhiên liệu đầu vào thiết yếu của sản xuất và giao thương - với tính toán, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,52% trong tổng chi phí sản xuất của toàn nền kinh tế - khi giá xăng dầu tăng cao, chắc chắn sẽ tác động mạnh tới mỗi doanh nghiệp và từng người dân.

Điều hành giá xăng dầu: Không thể cứ giảm thì mừng, tăng lại không vui

Điều hành giá xăng dầu: Không thể cứ giảm thì mừng, tăng lại không vui

VOV.VN - Xăng dầu là nguồn nhiên liệu đầu vào thiết yếu của sản xuất và giao thương - với tính toán, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,52% trong tổng chi phí sản xuất của toàn nền kinh tế - khi giá xăng dầu tăng cao, chắc chắn sẽ tác động mạnh tới mỗi doanh nghiệp và từng người dân.