Tin liên quan

Nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, xóa bỏ độc quyền
Nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, xóa bỏ độc quyền

VOV.VN - Cần nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, áp dụng giá thị trường; kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền.

Nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, xóa bỏ độc quyền

Nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, xóa bỏ độc quyền

VOV.VN - Cần nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, áp dụng giá thị trường; kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền.

Biệt thự sử dụng cửa lá sách nhằm tiết kiệm năng lượng
Biệt thự sử dụng cửa lá sách nhằm tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Cửa lá sách ngoài mang yếu tố thẫm mỹ còn có tác dụng che nắng, thông gió, cách nhiệt, giúp tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng sử dụng.

Biệt thự sử dụng cửa lá sách nhằm tiết kiệm năng lượng

Biệt thự sử dụng cửa lá sách nhằm tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Cửa lá sách ngoài mang yếu tố thẫm mỹ còn có tác dụng che nắng, thông gió, cách nhiệt, giúp tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng sử dụng.

Tư nhân khó “dấn thân” vào năng lượng tái tạo vì thiếu cơ chế
Tư nhân khó “dấn thân” vào năng lượng tái tạo vì thiếu cơ chế

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển năng lượng tái tạo, nhưng đang thiếu cơ chế để họ tham gia.

Tư nhân khó “dấn thân” vào năng lượng tái tạo vì thiếu cơ chế

Tư nhân khó “dấn thân” vào năng lượng tái tạo vì thiếu cơ chế

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển năng lượng tái tạo, nhưng đang thiếu cơ chế để họ tham gia.