Cổ đông Sacombank thông qua phương án sáp nhập Southern Bank

Gần 100% cổ đông Ngân hàng Sacombank đã đồng ý thông qua phương án sáp nhập với Ngân hàng Southern Bank.

Ông Kiều Hữu Dũng – Chủ tịch HĐQT Sacombank phát biểu tại Đại hội.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 để thông qua Đề án sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào Sacombank.

Theo đó, dự kiến trong quý IV/2015 sẽ hoàn tất thủ tục sáp nhập Southern Bank vào Sacombank. Sau sáp nhập, vốn điều lệ của Sacombank sẽ đạt 18.853 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 290.861 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động lên đến 567 điểm giao dịch trên cả nước, Campuchia, Lào và tổng số CBNV là 15.510 người. 

Bên cạnh đó, tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ với khách hàng sau sáp nhập vẫn được đảm bảo.


Cổ đông thông qua Đề án sáp nhập Southern Bank vào Sacombank.

Sacombank cũng đưa ra các phương án kỹ lưỡng để ổn định cả về nhân sự, tài chính, kinh doanh, đặc biệt là các phương án quản trị rủi ro sau khi Southern Bank sáp nhập vào.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phần cũng được Đại hội thông qua theo tỷ lệ: 1 cổ phần của Southern Bank (PNB) sẽ hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank (STB). Đồng thời, 1 cổ phần của cổ đông Sacombank tại ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phần khi sáp nhập sẽ nhận thêm 0,3875 cổ phần ngân hàng sáp nhập, bao gồm: cổ phần nhận thêm từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phần Southern Bank (0,0875 cổ phần); trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013 (0,080 cổ phần); trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014 (0,120 cổ phần); thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ (0,0875 cổ phần) và từ thặng dư vốn cổ phần (0,0125 cổ phần).                                   

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua việc giao cho HĐQT Sacombank thực hiện các công việc liên quan đến việc sáp nhập và thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu Sacombank để chia cổ tức, cổ phiếu thưởng và hoán đổi cổ phần để thực hiện giao dịch sáp nhập Southern Bank vào Sacombank./.

Tin liên quan

Sacombank dành thêm 3.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi cho vay cá nhân
Sacombank dành thêm 3.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi cho vay cá nhân

VOV.VN -Chương trình được áp dụng từ nay đến hết ngày 30/6/2015

Sacombank dành thêm 3.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi cho vay cá nhân

Sacombank dành thêm 3.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi cho vay cá nhân

VOV.VN -Chương trình được áp dụng từ nay đến hết ngày 30/6/2015

Sacombank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi năm 2015
Sacombank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi năm 2015

VOV.VN - Nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi từ 6,9%/năm dành cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh hợp tác xã.

Sacombank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi năm 2015

Sacombank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi năm 2015

VOV.VN - Nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi từ 6,9%/năm dành cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh hợp tác xã.

Đại hội cổ đông Sacombank 2015: Tiếp tục bàn vấn đề sáp nhập
Đại hội cổ đông Sacombank 2015: Tiếp tục bàn vấn đề sáp nhập

Đại diện Sacombank cho biết hiện đã hoàn tất đề án sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam.

Đại hội cổ đông Sacombank 2015: Tiếp tục bàn vấn đề sáp nhập

Đại hội cổ đông Sacombank 2015: Tiếp tục bàn vấn đề sáp nhập

Đại diện Sacombank cho biết hiện đã hoàn tất đề án sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam.

Sẽ hoàn tất sáp nhập Sacombank và SouthernBank trong tháng 6
Sẽ hoàn tất sáp nhập Sacombank và SouthernBank trong tháng 6

VOV.VN -Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM chia sẻ tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM chiều 12/5.

Sẽ hoàn tất sáp nhập Sacombank và SouthernBank trong tháng 6

Sẽ hoàn tất sáp nhập Sacombank và SouthernBank trong tháng 6

VOV.VN -Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM chia sẻ tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM chiều 12/5.