Đạt tăng trưởng vượt xa mục tiêu đề ra: Nông sản Việt vươn ra biển lớn

Đạt tăng trưởng vượt xa mục tiêu đề ra: Nông sản Việt vươn ra biển lớn

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Năm 2022 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 53 tỷ USD, vượt xa mục tiêu được giao là 50 tỷ USD.