Đấu thầu thành công 600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu lần này có kỳ hạn 2 năm và 3 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng khối lượng gọi thầu mỗi loại là 500 tỷ đồng.

Ngày 18/3, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đã thành công với số tiền trúng thầu là 600 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã thu hút 13 thành viên tham gia đấu thầu với tổng số tiền đăng ký là 2.050 tỷ đồng. Khối lượng trúng thầu là 430 tỷ đồng với lãi suất 12%. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 6 thành viên tham gia đấu thầu với tổng số tiền đăng ký là 770 tỷ đồng. Khối lượng trúng thầu là 170 tỷ đồng với lãi suất 12,1%./.