Đề xuất kéo dài giá FIT điện gió đến hết năm 2023

VOV.VN - Bộ Công Thương chủ trương kéo dài thời điểm áp dụng biểu giá điện hỗ trợ (FIT) cho các dự án điện gió tại Quyết định 39 đến hết năm 2023.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ, ngành liên quan lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án giải quyết khó khăn trong đầu tư xây dựng các dự án điện gió.

Theo Bộ này, đến hết tháng 9/2020, trong số 11.600 MW điện gió được phê duyệt trong quy hoạch phát triển điện lực, gần 470 MW điện gió đã vào vận hành và khoảng 2.905 MW đã ký hợp đồng mua bán điện (có khả năng vào vận hành trong năm 2021).

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 8.700 MW điện gió đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch (bao gồm cả 7.000 MW mới được phê duyệt bổ sung) có khả năng không kịp vào vận hành trước tháng 11/2021, là thời điểm hiệu lực để áp dụng biểu giá điện hỗ trợ tại Quyết định 39.

Trong khi đó, thời gian phát triển dự án điện gió cần khoảng 2-3 năm và việc đặt hàng, mua sắm thiết bị của dự án phải sớm trước khoảng 1-1,5 năm trước ngày vào vận hành, đặc biệt ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm khan hiếm nguồn cung thiết bị trên thế giới tại thời điểm hiện nay.

Trước mắt, thời gian còn hiệu lực của biểu giá điện hỗ trợ tại Quyết định 39 chỉ còn 15 tháng, không đủ đề nhà đầu tư xem xét tính khả thi của dự án và ra quyết định đầu tư. Vì vậy, cần phải sớm có cơ chế chính sách phù hợp để huy động kịp thời các dự án điện gió đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư phát triển điện gió, góp phần đảm bảo cung ứng điện giai đoạn đến năm 2025, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng đồng ý chủ trương kéo dài thời điểm áp dụng cơ chế giá điện cho các dự án điện gió tại Quyết định 39 đến hết năm 2023.

Bên cạnh đó, giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành tính toán giá mua bán điện áp dụng từ tháng 11/2021 đến hết tháng 12/2023 cho các dự án điện gió và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung các nội dung này tại Quyết định 39 theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng xem xét và phê duyệt.

Trong thời vừa qua, Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của UBND 10 tỉnh (tập trung các tỉnh có số lượng dự án điện gió lớn), Hiệp hội Điện gió thế giới,… đề nghị Bộ báo cáo Thủ tướng xem xét gia hạn thời hạn áp dụng cơ chế FIT tại Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió cho các dự án vào vận hành thương mại đến năm 2022-2023 (gia hạn 1-2 năm)./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thay đổi giá mua điện gió
Thay đổi giá mua điện gió

VOV.VN - Bộ Công Thương đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về giá mua điện gió áp dụng từ ngày 1/11/2021.

Thay đổi giá mua điện gió

Thay đổi giá mua điện gió

VOV.VN - Bộ Công Thương đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về giá mua điện gió áp dụng từ ngày 1/11/2021.

Thủ tướng: “Sắp tới sẽ xem xét về giá của điện gió“
Thủ tướng: “Sắp tới sẽ xem xét về giá của điện gió“

VOV.VN -Kêu gọi các nhà đầu tư bỏ vốn vào phát triển năng lượng sạch ở Bình Thuận, Thủ tướng cho biết sắp tới Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh giá điện gió.

Thủ tướng: “Sắp tới sẽ xem xét về giá của điện gió“

Thủ tướng: “Sắp tới sẽ xem xét về giá của điện gió“

VOV.VN -Kêu gọi các nhà đầu tư bỏ vốn vào phát triển năng lượng sạch ở Bình Thuận, Thủ tướng cho biết sắp tới Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh giá điện gió.

Bến Tre khởi công dự án điện gió đầu tiên trị giá gần 1.500 tỷ đồng
Bến Tre khởi công dự án điện gió đầu tiên trị giá gần 1.500 tỷ đồng

VOV.VN - Dự án điện gió Bình Đại sẽ lắp đặt khoảng 15 tua bin gió với tổng công suất 30MW, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Bến Tre khởi công dự án điện gió đầu tiên trị giá gần 1.500 tỷ đồng

Bến Tre khởi công dự án điện gió đầu tiên trị giá gần 1.500 tỷ đồng

VOV.VN - Dự án điện gió Bình Đại sẽ lắp đặt khoảng 15 tua bin gió với tổng công suất 30MW, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.