Dệt may đang thiếu đơn hàng

Hiện chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp lớn có đơn hàng đến quý III và IV.

Theo Bộ Công thương, ngành Dệt may sản xuất nguyên liệu vải gần đây có xu hướng giảm dần do ảnh hưởng của việc đơn hàng xuất khẩu giảm và tiêu dùng trong nước giảm. Hiện chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp lớn có đơn hàng đến quý III và IV (trong khi cùng kỳ năm trước thì hầu hết các doanh nghiệp dệt may đã kín đơn hàng đến quý II). Vì vậy nên vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo trong tháng giảm 22,0% so với cùng kỳ, quần áo may sẵn cho người lớn phục vụ nhu cầu xuất khẩu cũng giảm 10,9%.

Nếu xét theo thời gian làm việc của tháng Tết Nguyên đán, so với tháng 2/2011, sản lượng vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 1,0% và quần áo may sẵn cho người lớn tăng 2,1%.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải cho biết: “Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sản xuất trong tháng của ngành là giá nhân công và chi phí đầu vào tăng do không chủ động được nguồn nguyên liệu; xuất khẩu chịu tác động mạnh từ các chính sách tài chính của Châu Âu và từ tiết kiệm tiêu dùng tại Nhật Bản”./.