Được phép chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở

Quy định này không áp dụng cho quỹ đất 5%,10% giao cho hộ gia đình làm kinh tế vườn

Theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND TP Hà Nội, từ 1/1/2012, các hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn Hà Nội (không áp dụng cho quỹ đất 5%,10% giao cho hộ gia đình làm kinh tế vườn)

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân nếu thuộc đối tượng được xét, nếu chuyển từ đất vườn, ao liền kề sang đất ở sẽ phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với giá đất nông nghiệp; nếu chuyển từ đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Ngoài ra còn có 6 bộ luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2012, bao gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Viên chức; Luật Thuế bảo vệ môi trường và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên