Hà Nội dự kiến thu hơn 53.000 tỷ đồng tiền đấu giá đất

VOV.VN - Trong năm 2018, Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 193,41 ha, cả giai đoạn 3 năm từ 2018-2020 thành phố dự kiến sẽ thực hiện đấu giá 677,63 ha đất.

Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 là 679 dự án (gồm có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018: 193,41 ha. Dự kiến, kế hoạch thu từ đấu giá là 13.710,62 tỷ đồng. Trong đó, đấu giá các dự án thuộc thành phố quản lý là 111 (gồm có 110 dự án mới và 01 dự án chuyển tiếp) dự án, với diện tích đấu giá trong năm 2018 là 75,96 ha; dự kiến thu trong năm 2018 là 8.666,81 tỷ đồng.

Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000 m2) do cấp huyện quản lý là 568 dự án (gồm có 556 dự án mới và 12 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 117,45 ha; dự kiến thu trong năm 2018 là 5.043,81 tỷ đồng. Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2018 là 4.698,47 tỷ đồng.

Hà Nội dự kiến thu hơn 53.538 tỷ đồng tiền đấu giá đất. (Ảnh: kt)

Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 dự kiến là 635 dự án (gồm có 618 dự án mới và 17 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đẩu giá quyền sử dụng đất năm 2019: 197,02 ha.

Năm 2020, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất là 453 dự án (gồm có 395 dự án mới và 58 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020: 286,93 ha.

Tổng giai đoạn 2018 — 2020, Hà Nội đấu giá diện tích đất khoảng 677,36 ha, thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến đạt 53.538,49 tỷ đồng.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn trả đúng, đủ, kịp thời vốn đã ứng để thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, quản lý việc đầu tư, xây dựng của người trúng đấu giá./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Minh bạch thông tin đấu giá đất để ngăn ngừa tiêu cực
Minh bạch thông tin đấu giá đất để ngăn ngừa tiêu cực

VOV.VN - Minh bạch thông tin đấu giá đất để ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực thông thầu trong đấu giá, cho thuê đất.

Minh bạch thông tin đấu giá đất để ngăn ngừa tiêu cực

Minh bạch thông tin đấu giá đất để ngăn ngừa tiêu cực

VOV.VN - Minh bạch thông tin đấu giá đất để ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực thông thầu trong đấu giá, cho thuê đất.

Trúng đấu giá đất, được cấp sổ đỏ… 15 năm vẫn mòn mỏi chờ bàn giao
Trúng đấu giá đất, được cấp sổ đỏ… 15 năm vẫn mòn mỏi chờ bàn giao

VOV.VN - Sau khi mua đất đấu giá, bà Lợi được cấp sổ đỏ mang tên mình theo đúng quy định của pháp luật nhưng gần 15 năm vẫn chưa được giao đất để sử dụng.

Trúng đấu giá đất, được cấp sổ đỏ… 15 năm vẫn mòn mỏi chờ bàn giao

Trúng đấu giá đất, được cấp sổ đỏ… 15 năm vẫn mòn mỏi chờ bàn giao

VOV.VN - Sau khi mua đất đấu giá, bà Lợi được cấp sổ đỏ mang tên mình theo đúng quy định của pháp luật nhưng gần 15 năm vẫn chưa được giao đất để sử dụng.

Sơn La khắc phục tình trạng “đem con bỏ chợ” trong đấu giá đất
Sơn La khắc phục tình trạng “đem con bỏ chợ” trong đấu giá đất

VOV.VN - Chính quyền thành phố Sơn La đã vào cuộc sau phản ánh của VOV về tình trạng "đem con bỏ chợ" trong đấu giá đất.

Sơn La khắc phục tình trạng “đem con bỏ chợ” trong đấu giá đất

Sơn La khắc phục tình trạng “đem con bỏ chợ” trong đấu giá đất

VOV.VN - Chính quyền thành phố Sơn La đã vào cuộc sau phản ánh của VOV về tình trạng "đem con bỏ chợ" trong đấu giá đất.

Chính quyền TP Sơn La vào cuộc sau phản ánh của VOV về đấu giá đất
Chính quyền TP Sơn La vào cuộc sau phản ánh của VOV về đấu giá đất

VOV.VN - Chính quyền thành phố Sơn La đã vào cuộc sau phản ánh của VOV về việc đấu giá đất - "đem con bỏ chợ".

Chính quyền TP Sơn La vào cuộc sau phản ánh của VOV về đấu giá đất

Chính quyền TP Sơn La vào cuộc sau phản ánh của VOV về đấu giá đất

VOV.VN - Chính quyền thành phố Sơn La đã vào cuộc sau phản ánh của VOV về việc đấu giá đất - "đem con bỏ chợ".