Hà Nội giữ nguyên giá đất tối đa 81 triệu đồng/m2

VOV.VN - Thành phố chỉ điều chỉnh tăng, giảm giá đất các loại tại một số vị trí, khu vực cục bộ, giáp ranh còn bất hợp lý.

Theo Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội năm 2014 mới được HĐND TP thông qua ngày 6/12, giá các loại đất cơ bản vẫn giữ nguyên so với năm 2013, chỉ điều chỉnh giá tại một số vị trí, khu vực cục bộ còn bất hợp lý hướng đến giảm dần sự chênh lệch về giá giữa khu vực đô thị và nông thôn, khu vực giáp ranh.

Cụ thể, giá đất ở tại các quận có mức tối thiểu là 3.456.000 đồng/m2, mức giá tối đa giữ nguyên là 81 triệu đồng/m2; Giá đất ở tại thị trấn các huyện và các phường của thị xã Sơn Tây có mức giá tối thiểu là 750.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 27.600.000 đồng/m2; Giá đất ở khu vực huyện giáp ranh với các quận có mức giá tối thiểu là 2.035.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 32.400.000 đồng/m2.

Giá đất của Hà Nội về cơ bản không có nhiều thay đổi trong năm 2014.

Riêng đối với giá đất ở khu vực đầu mối giao thông sẽ có mức giá tối thiểu là 450.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 11.250.000 đồng/m2 và ở khu dân cư nông thôn có mức giá tối thiểu là 400.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 2.250.000 đồng/m2.

Đối với đất nông nghiệp, thành phố cơ bản giữ ổn định như bảng giá đã ban hành năm 2013. Tại một số xã thuộc huyện Sóc Sơn, giá đất nông nghiệp được điều chỉnh tăng từ 84.000 đồng/m2 lên 105.000 đồng/m2 bằng mức giá tối đa của Khung giá Chính phủ quy định.

Sau khi điều chỉnh, giá đất nông nghiệp tối đa và tối thiểu quy định cho từng khu vực cụ thể cũng không thay đổi. Đối với đất trồng lúa nước và trồng cây hàng năm có mức giá tối thiểu là 56.800 đồng/m2, mức giá tối đa là 252.000 đồng/m2; Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm có mức giá tối thiểu là 54.400 đồng/m2, mức giá tối đa 252.000 đồng/m2.

Khu vực đất nuôi trồng thuỷ sản có mức giá tối thiểu là 36.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 252.000 đồng/m2; Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất có mức giá tối thiểu là 30.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 60.000 đồng/m2.

Nghị quyết còn quy định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố có mức giá tối thiểu là 2.040.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 47.810.000 đồng/m2. Riêng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các phường của thị xã Sơn Tây và thị trấn các huyện có mức giá tối thiểu là 525.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 16.291.000 đồng/m2.

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các huyện giáp ranh với các quận có mức giá tối thiểu là 1.221.000 đồng/m2, mức giá tối đa 19.124.000 đồng/m2. Tại các khu vực đầu mối giao thông, giá đất phi nông nghiệp có mức giá tối thiểu là 315.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 4.860.000 đồng/m2 và tại khu dân cư nông thôn có mức giá tối thiểu là 280.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 1.620.000 đồng/m2./.

UBND Thành phố Hà Nội cũng sẽ bổ sung giá đất của các đường phố mới đặt tên, đồng thời hoàn chỉnh bảng giá đất cụ thể để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2014./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Định giá đất sát giá thị trường là việc không tưởng?
Định giá đất sát giá thị trường là việc không tưởng?

VOV.VN -Khung giá đất không xử lý được chênh lệch về giá tại các vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố; giữa các vùng miền trong cả nước

Định giá đất sát giá thị trường là việc không tưởng?

Định giá đất sát giá thị trường là việc không tưởng?

VOV.VN -Khung giá đất không xử lý được chênh lệch về giá tại các vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố; giữa các vùng miền trong cả nước

Điều chỉnh bảng giá đất tại Hà Nội
Điều chỉnh bảng giá đất tại Hà Nội

(VOV) - Nội dung điều chỉnh cụ thể tại Phụ lục Quyết định 17/2013/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 10/6/2013.

Điều chỉnh bảng giá đất tại Hà Nội

Điều chỉnh bảng giá đất tại Hà Nội

(VOV) - Nội dung điều chỉnh cụ thể tại Phụ lục Quyết định 17/2013/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 10/6/2013.

Kiến nghị tính sắc thuế 10-15% bảng giá đất
Kiến nghị tính sắc thuế 10-15% bảng giá đất

Đây là kiến nghị của UBND TP HCM lên Chính phủ  nhằm nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm tiền sử dụng đất.

Kiến nghị tính sắc thuế 10-15% bảng giá đất

Kiến nghị tính sắc thuế 10-15% bảng giá đất

Đây là kiến nghị của UBND TP HCM lên Chính phủ  nhằm nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm tiền sử dụng đất.

Định giá đất độc lập - điểm mới trong Luật đất đai sửa đổi
Định giá đất độc lập - điểm mới trong Luật đất đai sửa đổi

VOV.VN -Giá đất do tư vấn xác định là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định giá đất.

Định giá đất độc lập - điểm mới trong Luật đất đai sửa đổi

Định giá đất độc lập - điểm mới trong Luật đất đai sửa đổi

VOV.VN -Giá đất do tư vấn xác định là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định giá đất.

Giá đất theo thị trường được xác định qua đấu giá
Giá đất theo thị trường được xác định qua đấu giá

VOV.VN -Giá đất theo thị trường là phải để thị trường quyết định và có được sau đấu giá chứ không phải do nhà nước công bố hàng năm.

Giá đất theo thị trường được xác định qua đấu giá

Giá đất theo thị trường được xác định qua đấu giá

VOV.VN -Giá đất theo thị trường là phải để thị trường quyết định và có được sau đấu giá chứ không phải do nhà nước công bố hàng năm.

Giá đất phải được tính tại thời điểm thu hồi
Giá đất phải được tính tại thời điểm thu hồi

VOV.VN -Tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, sáng 26/9, các đại biểu thảo luận Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Giá đất phải được tính tại thời điểm thu hồi

Giá đất phải được tính tại thời điểm thu hồi

VOV.VN -Tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, sáng 26/9, các đại biểu thảo luận Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).