Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là chìa khóa cho phục hồi tại Đông Nam Á

VOV.VN - Hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp sẽ góp phần vào tăng trưởng đồng đều và hỗ trợ những nỗ lực phục hồi kinh tế từ Covid-19.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa với sự đổi mới và quốc tế hóa sẽ là nhân tố then chốt đối với việc phục hồi các nền kinh tế Đông Nam Á bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19. Đó là nhận định trong Báo cáo giám sát doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Á (ASM) 2020 tập 1, vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố trực tuyến vào ngày 22/10.

Đây là tập 1 trong số 4 tập của Báo cáo giám sát doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Á (gọi tắt là ASM) 2020, đánh giá chi tiết về các vấn đề tài chính và phi tài chính mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đông Nam Á đang phải đối mặt, ở cả cấp độ quốc gia và khu vực.

Báo cáo cũng phân tích những chính sách và quy định, xung quanh sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như việc tiếp cận tài chính của họ tại từng quốc gia trong Đông Nam Á.

Báo cáo chỉ ra rằng, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là một động lực then chốt trong các nền kinh tế Đông Nam Á, chiếm trung bình 97% số doanh nghiệp và 69% lực lượng lao động quốc gia trong giai đoạn từ năm 2010 tới 2019. Họ đã đóng góp trung bình 41% tổng sản phẩm quốc nội trong cùng thời kỳ.  

Theo các chuyên gia kinh tế của ADB, những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong các nền kinh tế Đông Nam Á chủ yếu dựa vào thị trường trong nước, tinh thần kinh doanh của họ vẫn chưa đạt mức tối ưu. Hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ và tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu, sẽ góp phần vào tăng trưởng đồng đều và hỗ trợ những nỗ lực phục hồi từ Covid-19.

Dự kiến tập 2 của Báo cáo giám sát doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Á 2020 sẽ được công bố ngày 28/10 tới đây, với đánh giá những tác động của Covid-19 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Indonesia, Lào, Philippines và Thái Lan. Báo cáo này cũng sẽ tìm hiểu những cách tiếp cận chính sách có thể giúp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong và sau đại dịch.

Hai tập còn lại của Báo cáo giám sát doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Á 2020 sẽ được công bố vào cuối năm nay./. 

Viết bình luận

Tin liên quan

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần hiểu rõ “nguy” và “cơ” trong EVFTA
Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần hiểu rõ “nguy” và “cơ” trong EVFTA

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam kiến nghị giải pháp hỗ trợ DN tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần hiểu rõ “nguy” và “cơ” trong EVFTA

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần hiểu rõ “nguy” và “cơ” trong EVFTA

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam kiến nghị giải pháp hỗ trợ DN tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA.

Khi doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng hành cùng các tập đoàn toàn cầu
Khi doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng hành cùng các tập đoàn toàn cầu

VOV.VN - Đây là cơ hội tiếp cận công nghệ, nâng cao trình độ quản lý và kết nối kinh doanh để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tự phát triển.

Khi doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng hành cùng các tập đoàn toàn cầu

Khi doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng hành cùng các tập đoàn toàn cầu

VOV.VN - Đây là cơ hội tiếp cận công nghệ, nâng cao trình độ quản lý và kết nối kinh doanh để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tự phát triển.

Thủ tướng: Sẽ có cơ chế thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thủ tướng: Sẽ có cơ chế thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có khát vọng trong phát triển, đó chính là nguồn lực quan trọng để đóng góp vào thành công 

Thủ tướng: Sẽ có cơ chế thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tướng: Sẽ có cơ chế thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có khát vọng trong phát triển, đó chính là nguồn lực quan trọng để đóng góp vào thành công