Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm tại Tổng công ty Đường sắt VN

VOV.VN - Tổng công ty Đường sắt xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của thanh tra.

Ngày 26/8, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Kết luận thanh tra số 2222/KL-TTCP về việc chấp hành quy định của pháp luật về  quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên. Tại kết luận này, TTCP đã chỉ ra những vi phạm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên thời gian qua.

Để thực hiện nghiêm túc Kết luận của TTCP, Bộ GTVT vừa ra văn bản yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên rà soát, điều chỉnh, hạch toán đúng quy định đối với 11 nội dung được nêu tại mục II của Phụ lục kèm theo Kết luận thanh tra. Đồng thời, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm.

Tổng công ty phải rà soát lại việc quản lý sử dụng đất đai để thanh lý hợp đồng. (Ảnh minh họa: KT)
Văn bản của Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tự rà soát, hạch toán điều chỉnh các nội dung nêu tại Kết luận, kiến nghị xử lý đảm bảo đúng chế độ tài chính kế toán. Xác định các chỉ tiêu tài chính, kết quả kinh doanh sau điều chỉnh, trường hợp phát sinh nghĩa vụ với Nhà nước về thuế, phí… phải kê khai nộp đầy đủ và đúng quy định.

Về quản lý và xử lý trách nhiệm, văn bản của Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp, phân định rõ giữa quản lý Nhà nước và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư; Rà soát bổ sung điều lệ, quy chế; Xây dựng đủ các định mức, đơn giá về nguyên vật liệu, tiền lương, các chi phí quản lý doanh nghiệp; Rà soát toàn bộ các dự án đầu tư để điều chỉnh và kiến nghị điều chỉnh các chi phí bất hợp lý đồng thời thanh quyết toán các dự án đầu tư đã quá hạn.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng công ty phải rà soát lại việc quản lý sử dụng đất đai để thanh lý hợp đồng và xử lý những trường hợp sử dụng sai mục đích, lấn chiếm; Phối hợp với các địa phương có hệ thống đường sắt đi qua thực hiện cắm mốc giới, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…để báo cáo Bộ GTVT cùng các địa phương xử lý và quản lý sử dụng hiệu quả.

Riêng đối với các Vụ và Cục Đường sắt Việt Nam tham mưu xử lý các nội dung theo Kết luận thanh tra, trong đó có liên quan đến tài chính một số dự án đầu tư máy móc, thiết bị, việc quản lý, sử dụng đất đai… Đồng thời tham mưu cho Bộ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

Rà soát hoạt động kinh doanh, quản lý khai thác kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, đặc biệt là hoạt động đầu tư, bảo trì, sửa chữa để xử lý theo thẩm quyền và sớm chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khắc phục; Kiểm tra, xử lý đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn lực Nhà nước giao, tách bạch rõ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt với kinh doanh vận tải, xóa bỏ độc quyền…

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng giao Thanh tra Bộ GTVT đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của TTCP; Tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện với Bộ GTVT trước ngày 5/10/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Lộ” 4 nhóm sai phạm lớn tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
“Lộ” 4 nhóm sai phạm lớn tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thanh tra Chính phủ vừa kết luận hàng loạt hạn chế, sai phạm tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

“Lộ” 4 nhóm sai phạm lớn tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

“Lộ” 4 nhóm sai phạm lớn tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thanh tra Chính phủ vừa kết luận hàng loạt hạn chế, sai phạm tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ngành đường sắt sớm áp dụng phần mềm quản trị hàng hóa
Ngành đường sắt sớm áp dụng phần mềm quản trị hàng hóa

VOV.VN - Tổng giám đốc ĐSVN yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm phần mềm quản trị hàng hóa để sớm đưa vào áp dụng trên toàn mạng lưới vận tải.

Ngành đường sắt sớm áp dụng phần mềm quản trị hàng hóa

Ngành đường sắt sớm áp dụng phần mềm quản trị hàng hóa

VOV.VN - Tổng giám đốc ĐSVN yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm phần mềm quản trị hàng hóa để sớm đưa vào áp dụng trên toàn mạng lưới vận tải.

Tổng công ty Đường sắt sai phạm hơn 130 tỷ đồng
Tổng công ty Đường sắt sai phạm hơn 130 tỷ đồng

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có những khoản mua sắm thiết bị với giá cao bất thường, lợi dụng việc góp vốn để hợp thức hóa chuyển nhượng tài sản...

Tổng công ty Đường sắt sai phạm hơn 130 tỷ đồng

Tổng công ty Đường sắt sai phạm hơn 130 tỷ đồng

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có những khoản mua sắm thiết bị với giá cao bất thường, lợi dụng việc góp vốn để hợp thức hóa chuyển nhượng tài sản...