Chỉ còn 103 doanh nghiệp Nhà nước trong 3 năm tới

Theo đề án cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp.

Nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2016-2020 là hoàn thành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp, phấn đấu đến hết năm 2020, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Trong số 103 doanh nghiệp này chưa bao gồm các công ty nông, lâm nghiệp, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty mua bán nợ Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Nhà nước sẽ chỉ nắm giữ các ngành mà tư nhân không làm được. Ảnh: Minh Hoàng.
Mục tiêu của đề án nhằm thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước để DNNN có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt. Các doanh nghiệp sẽ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; quốc phòng, an ninh, lĩnh vực độc quyền tự nhiên.

Đề án tái cũng cơ cấu các DNNN ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Mục tiêu của Chính phủ là thực hiện công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn, tài sản Nhà nước.

Chính phủ khuyến khích các DNNN đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ; ngành, lĩnh vực mang tầm chiến lược, có tính dẫn dắt, định hướng xây dựng nền kinh tế tri thức, có hàm lượng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế.

Đề án cũng nhấn mạnh sẽ tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, theo cơ chế thị trường.

Chính phủ kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc quyền, ưu ái làm “hư” doanh nghiệp Nhà nước
Đặc quyền, ưu ái làm “hư” doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN-Có nhiều “nút thắt” đang gây cản trở quá trình tái cơ cấu DNNN một cách hiệu quả, trong đó có yếu tố ưu ái, lợi ích nhóm, kỷ luật chưa nghiêm.

Đặc quyền, ưu ái làm “hư” doanh nghiệp Nhà nước

Đặc quyền, ưu ái làm “hư” doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN-Có nhiều “nút thắt” đang gây cản trở quá trình tái cơ cấu DNNN một cách hiệu quả, trong đó có yếu tố ưu ái, lợi ích nhóm, kỷ luật chưa nghiêm.

“Thuốc” cho doanh nghiệp nhà nước?
“Thuốc” cho doanh nghiệp nhà nước?

VOV.VN - Rất khó tìm ra lời giải cho vấn đề đã tồn tại hàng chục năm nay của doanh nghiệp nhà nước, ngoại trừ quyết định cổ phần hóa...

“Thuốc” cho doanh nghiệp nhà nước?

“Thuốc” cho doanh nghiệp nhà nước?

VOV.VN - Rất khó tìm ra lời giải cho vấn đề đã tồn tại hàng chục năm nay của doanh nghiệp nhà nước, ngoại trừ quyết định cổ phần hóa...

Thêm 2 doanh nghiệp mới ra đời lại có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động
Thêm 2 doanh nghiệp mới ra đời lại có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động

VOV.VN - Tính riêng trong tháng 5 cả nước đã có 10.954 doanh nghiệp được thành lập mới nhưng cũng có 5.332 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Thêm 2 doanh nghiệp mới ra đời lại có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Thêm 2 doanh nghiệp mới ra đời lại có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động

VOV.VN - Tính riêng trong tháng 5 cả nước đã có 10.954 doanh nghiệp được thành lập mới nhưng cũng có 5.332 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ thì cho phá sản
Doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ thì cho phá sản

VOV.VN - Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không đủ khả năng trả nợ thì cho phá sản theo quy định của pháp luật tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ thì cho phá sản

Doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ thì cho phá sản

VOV.VN - Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không đủ khả năng trả nợ thì cho phá sản theo quy định của pháp luật tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác.

Xuất khẩu giày dép: Doanh nghiệp FDI đi lên, doanh nghiệp nội tụt lùi
Xuất khẩu giày dép: Doanh nghiệp FDI đi lên, doanh nghiệp nội tụt lùi

VOV.VN -Trái ngược với sức tăng trưởng xuất khẩu giày dép của khối doanh nghiệp FDI, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước có xu hướng giảm.

Xuất khẩu giày dép: Doanh nghiệp FDI đi lên, doanh nghiệp nội tụt lùi

Xuất khẩu giày dép: Doanh nghiệp FDI đi lên, doanh nghiệp nội tụt lùi

VOV.VN -Trái ngược với sức tăng trưởng xuất khẩu giày dép của khối doanh nghiệp FDI, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước có xu hướng giảm.

Doanh nghiệp thành lập mới ít hơn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
Doanh nghiệp thành lập mới ít hơn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

VOV.VN - Trong 2 tháng đầu năm đã có hơn 14.450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng lại có gần 16.400 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Doanh nghiệp thành lập mới ít hơn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

Doanh nghiệp thành lập mới ít hơn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

VOV.VN - Trong 2 tháng đầu năm đã có hơn 14.450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng lại có gần 16.400 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

6 doanh nghiệp nhà nước vừa phải thoái vốn dưới mệnh giá
6 doanh nghiệp nhà nước vừa phải thoái vốn dưới mệnh giá

VOV.VN -Trong 4 tháng đầu năm 2017, cả nước mới có 10 doanh nghiệp nhà nước và 2 đơn vị sự nghiệp được cổ phần hóa.

6 doanh nghiệp nhà nước vừa phải thoái vốn dưới mệnh giá

6 doanh nghiệp nhà nước vừa phải thoái vốn dưới mệnh giá

VOV.VN -Trong 4 tháng đầu năm 2017, cả nước mới có 10 doanh nghiệp nhà nước và 2 đơn vị sự nghiệp được cổ phần hóa.